Seminarer om foreningsarbejde

Invitation til Seminar om Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ !!

 Fritidshusejernes Landsforenings medlemsudvalg inviterer til et seminar om bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder.

I samarbejde med FL’s advokater, har FL sammensat et program, som henvender sig til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer inden for sommer- og fritidshusområdet.

Seminaret afvikles den 25. april 2020 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Seminaret har følgende program:

Tidspunkt Aktivitet

09.30 – 10.00 Ankomst – Registrering, kaffe og morgenbrød
10.00 – 10.15 Velkomst v/ Flemming Jensen
Præsentation af deltagerne
10.15 – 10.45 Grundejerforeningers forsikringsbehov
v/ formand Johs Chr Johansen
10.45 – 11.30 Beslutning på en generalforsamling
I en praktisk øvelse indgår deltagerne som deltagere i en generalforsamling i en grundejerforening, hvor generalforsamlingen skal tage stilling til en konkret sag.
Deltagerne vil umiddelbart før seminaret få tilsendt de oplysninger, som en generalforsamlingsdeltager normalt modtager forud for generalforsamlingen.
Introduktion v/ formand Johs Chr Johansen
11.30 – 12.00 Hvorfor oprettelse i CVR – og Hvordan?
Hvorfor udarbejdelse af regler for persondata?
v/ advokat Gert Storkborg Jensen
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Vedtægter – Hvad skal de indeholde?
Hvorledes ændres vedtægter?
Hvad betyder deklarationer og servitutter?
v/ advokat Gert Storkborg Jensen
14.00 – 14.30 Dirigentrollen – Ansvar og beføjelser for dirigenten
v/ advokat Gert Storkborg Jensen
14.30 – 14.45 Inddrivelse af tilgodehavende
v/ advokat Gert Storkborg Jensen
14.45 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 15.45 Indgåelse af aftaler med entreprenører
v/ formand Johs Chr Johansen
15.45 – 16.00 Evaluering

På tilmeldingsskemaet kan deltagerne oplyse konkrete spørgsmål, som de ønsker at få besvaret under seminaret. Spørgsmålene videresendes til oplægsholderne, som vil forsøge at besvare spørgsmålene under oplægget.

For seminardeltagere, som ikke får svar på stillede spørgsmål, vil der være mulighed for efter seminarets afslutning at få en dialog med de repræsenterede bestyrelsesmedlemmer fra Fritidshusejernes Landsforening.

På hvert af de to seminarer er der plads til 20 deltagere og disse pladser tilbydes fortrinsvis til foreninger, der er medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening. Andre grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder har mulighed for at deltage, hvis der er ledige pladser. Der kan maksimalt deltage to medlemmer fra en grundejerforening.

Prisen for deltagelse pr person er kr. 450,00 for medlemsforeninger i FL og kr. 900,00 for grundejerforeninger udenfor FL. For grundejerforeninger udenfor FL krediteres kr. 450,00 ved tegning af medlemskab senest 6 måneder efter deltagelse i et af ovennævnte seminarer.

Tilmelding sker ved at gå ind på www.mitfritidshus.dk ved dette link
Seminar om foreningsarbejde og udfylde tilmeldingsblanketten.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med seminaret rettes til formand for medlemsudvalget, Flemming Jensen, på telefonnummer 40 57 70 09.

Med venlig hilsen

Fritidshusejernes Landsforening

Her kan hentes flere oplysninger samt tilmeldingsskema.