Introduktion til FL

Introduktion til Fritidshusejernes Landsforening

Hvem er FL?

Fritidshusejernes Landsforening – FL – er foreningen, der samler grundejerforeninger for sommerhus- og fritidshusejere og for ejere af sommer- og fritidshuse på lejet grund.

FL er en uafhængig forening, som har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, f.eks. Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Planstyrelsen, kommuner og flere andre.

FL bliver hørt af myndighederne, når nye love og regler skal indføres, og rejser sager over for Folketinget og forskellige myndigheder.

FL taler sommerhus- og fritidshusejernes sag i medierne og i offentligheden.

FL er repræsenteret i Forbrugerrådet Tænk’s rådsforsamling med to repræsentanter.

FL yder medlemsservice til medlemsforeninger og deres bestyrelser såsom rådgivning om bestyrelsesarbejde om grundejerforhold, information på hjemmeside og nyhedsbreve, kurser, temamøder og forsikringer.

Her på hjemmesiden kan du finde mere information om FL, foreningens organisering og virke.

FL blev stiftet den 3. november 1973.