Her kan du finde de sidste udsendte pressemeddelelser fra Fritidshusejernes Landsforening

Overskrift Indhold Udsendt
Mangelfuld kystsikring kostede ødelagte sommerhuse Stormfloden i sidste uge har anrettet store skader på sommerhuse mange steder i
landet. Og det gælder ikke kun de helt kystnære huse – også i lavereliggende områder bag kysten er vandet trængt ind med store ødelæggelser til følge
23. oktober 2023
Udstykning med kæmpesommerhuse på Als kendt ulovlig Sønderborg Kommunes anstrengelser for at få en udstykning med 23 store sommerhuse
i et sommerhusområde på Sydals til at passe ind i en lokalplan fra 2007 er faldet til jorden
med et brag.
20. maj 2021
Megasommerhuse truer den danske sommerhuskultur FL mener, at der skal indføres en øvre grænse for, hvornår udlejningsaktivitet
overstiger supplement til egen brug, samt at kommunerne skal forpligtes til at
planlægge, så megasommerhusene ikke ødelægger de klassiske sommerhusområder, f.eks. ved at udpege særlige områder adskilt fra de traditionelle sommerhusområder.
8. oktober 2020