Samarbejdspartnere

Fritidshusejernes Landsforening samarbejder og udveksler synspunkter med forskellige organisationer

Danmarks Naturfredningsforening samarbejder vi med om natur- og miljøspørgsmål. FL har ved flere lejligheder samarbejdet med DN om høringssvar i forbindelse med lovgivning og tilladelser f.eks. i forbindelse med kystbeskyttelse.

Kolonihaveforbundet samarbejder med vi omkring natur- og miljøspørgsmål, samt om foreningstekniske spørgsmål. FL har indgivet høringssvar sammen med Kolonihaveforbundet i forbindelse med forskellige lovforslag. Vi har endvidere drøftelser om fælles kursusvirksomhed.

Parcelhusejernes Landsforening udveksler vi synspunkter omkring forskellige foreningstekniske forhold.

Fritidshusejernes Landsforening er medlem af Forbrugerrådet Tænk, hvor FL er repræsenteret med to personer i rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet Tænks øverste myndighed.

Danske Vandløb udveksler FL synspunkter med omkring forholdene i søer og åer med henblik på at forebygge oversvømmelser.

Erhvervsstyrelsen administrerer sommerhusloven og planloven, derfor holder FL kontakt til styrelsen, så styrelsen er orienteret om FLs synspunkter.

Kystdirektoratet administrerer en række forhold om omkring kystbeskyttelse, derfor er FL jævnligt i kontakt med direktoratet omkring tilladelser. En del af Kysdirektoratets opgaver er flyttet til kommunerne, derfor søger FL at være i dialog med KL.

Bolius leverer hus og have relaterede nyheder til FLs hjemmeside og til medlemsforeningernes hjemmesider.

Advokaterne Michael Nathan, CPH Lex og Gert Storkborg Jensen, Advokathus Nord, er FLs faste advokater, der rådgiver FL i forskellige spørgsmål. Medlemsforeningerne kan også søge råd og bistand hos advokaterne, se under medlemsydelser.

Konfliktmæglerne Jesper Bastholm og Anne Rebsdorff fra Center for Konfliktløsning står ligeledes til rådighed for FLs medlemsforeninger med henblik på løsning af lokale konflikter, se under medlemsydelser.

Forsikringsmægler og direktør Frederik Christiansen fra Söderberg og Partners bistår FL med indgåelse af forsikringsaftaler til medlemsforeningerne.

Køge Kopi Center er leverer og vedligeholder FLs hjemmeside, mitfritidshus.dk, og FLs hjemmeside tilbud til medlemsforeningerne, se under medlemsydelser.

Media Solution sørger for understøttelse af FLs mailløsning og dokumentarkiv i skyen.

Xenia Wieth, Københavns Pressebureau, skriver og redigerer FLs nyhedsbrev.