Dialog- og samarbejdspartnere

Fritidshusejernes Landsforening (FL) har dialog med, samarbejder og udveksler synspunkter med mange forskellige organisationer

Danmarks Naturfredningsforening er FL ofte i kontakt med om natur- og miljøspørgsmål. FL har ved flere lejligheder koordineret høringssvar med DN i forbindelse med lovgivning og tilladelser f.eks. i forbindelse med kystbeskyttelse. I FL er vi særlig glade for at kunne drage nytte af DNs betydelige know how og ekspertise på en række miljø-, natur- og planlægningsområder.

Kolonihaveforbundet har FL dialog med  omkring natur- og miljøspørgsmål, samt om foreningstekniske spørgsmål. FL har indgivet høringssvar sammen med Kolonihaveforbundet i forbindelse med forskellige lovforslag.

Parcelhusejernes Landsforening udveksler FL synspunkter med omkring forskellige foreningstekniske forhold og fælles faglige berøringsflader.

Fritidshusudlejernes Brancheforening har FL dialog med vedrørende forhold for af fælles interesse og forhold for ejerne af udlejningshuse.

Fritidshusejernes Landsforening er medlem af Forbrugerrådet Tænk, hvor FL er repræsenteret med to personer i rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet Tænks øverste myndighed.

Fritidshusejernes Landsforening har plads i Byggeriets Ankenævn.

Danske Vandløb og FL udveksler synspunkter omkring forholdene i søer og åer med henblik på at forebygge oversvømmelser.

Bolig- og Planstyrelsen administrerer sommerhusloven og planloven, derfor holder FL kontakt til styrelsen, så styrelsen er orienteret om FLs synspunkter. (området hørte tidligere under Erhvervsstyrelsen)

Kystdirektoratet administrerer en række forhold omkring kystbeskyttelse, derfor er FL jævnligt i kontakt med direktoratet omkring tilladelser. En del af Kysdirektoratets opgaver er flyttet til kommunerne, derfor søger FL at være i dialog med KL.

Bolius leverer hus og have relaterede nyheder til FLs hjemmeside og til medlemsforeningernes hjemmesider. Derudover afholder vi dialogmøder for at afdække fælles interesser.

Advokat Michael Nathan, CPH Lex, er FLs faste advokat, der rådgiver FL i forskellige spørgsmål. Medlemsforeningerne kan også søge råd og bistand hos advokaten, se under medlemsydelser.

Michael Tophøj Sørensen, Aalborg Universitet har FL samarbejde med vedrørende bæredygtighed, planlægning og arealforvaltning.

Konfliktmæglerne Jesper Bastholm og Anne Rebsdorff fra Center for Konfliktløsning står ligeledes til rådighed for FLs medlemsforeninger med henblik på løsning af lokale konflikter, se under medlemsydelser.

Forsikringsmægler og direktør Frederik Christiansen samt forsikringsmægler Theis Høy Risum fra Söderberg og Partners bistår FL med indgåelse af forsikringsaftaler til medlemsforeningerne.

Køge Kopi Center leverer og vedligeholder FLs hjemmeside, mitfritidshus.dk, og FLs hjemmeside tilbud til medlemsforeningerne, se under medlemsydelser.

Media Solution sørger for understøttelse af FLs mailløsning og dokumentarkiv i skyen.

Xenia Wieth, Københavns Pressebureau, skriver og redigerer FLs nyhedsbreve samt FLs Facebook-side og LinkedIn.