Dialog- og samarbejdspartnere

Fritidshusejernes Landsforening har dialog med, samarbejder og udveksler synspunkter med forskellige organisationer

Danmarks Naturfredningsforening er vi ofte i kontakt med om natur- og miljøspørgsmål. FL har ved flere lejligheder koordineret høringssvar med DN i forbindelse med lovgivning og tilladelser f.eks. i forbindelse med kystbeskyttelse. I FL er vi særlig glade for at kunne drage nytte af DNs betydelige know how og ekspertise på en række miljø-, natur- og planlægningsområder.

Kolonihaveforbundet samarbejder vi med  omkring natur- og miljøspørgsmål, samt om foreningstekniske spørgsmål. FL har indgivet høringssvar sammen med Kolonihaveforbundet i forbindelse med forskellige lovforslag. Vi har endvidere drøftelser om fælles kursusvirksomhed.

Parcelhusejernes Landsforening udveksler vi synspunkter med omkring forskellige foreningstekniske forhold.

Fritidshusejernes Landsforening er medlem af Forbrugerrådet Tænk, hvor FL er repræsenteret med to personer i rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet Tænks øverste myndighed.

Danske Vandløb og FL udveksler synspunkter omkring forholdene i søer og åer med henblik på at forebygge oversvømmelser.

Bolig- og Planstyrelsen administrerer sommerhusloven og planloven, derfor holder FL kontakt til styrelsen, så styrelsen er orienteret om FLs synspunkter. (området hørte tidligere under Erhvervsstyrelsen)

Kystdirektoratet administrerer en række forhold omkring kystbeskyttelse, derfor er FL jævnligt i kontakt med direktoratet omkring tilladelser. En del af Kysdirektoratets opgaver er flyttet til kommunerne, derfor søger FL at være i dialog med KL.

Bolius leverer hus og have relaterede nyheder til FLs hjemmeside og til medlemsforeningernes hjemmesider.

Advokat Michael Nathan, CPH Lex, er FLs faste advokat, der rådgiver FL i forskellige spørgsmål. Medlemsforeningerne kan også søge råd og bistand hos advokaten, se under medlemsydelser.

Konfliktmæglerne Jesper Bastholm og Anne Rebsdorff fra Center for Konfliktløsning står ligeledes til rådighed for FLs medlemsforeninger med henblik på løsning af lokale konflikter, se under medlemsydelser.

Forsikringsmægler og direktør Frederik Christiansen fra Söderberg og Partners bistår FL med indgåelse af forsikringsaftaler til medlemsforeningerne.

Køge Kopi Center leverer og vedligeholder FLs hjemmeside, mitfritidshus.dk, og FLs hjemmeside tilbud til medlemsforeningerne, se under medlemsydelser.

Media Solution sørger for understøttelse af FLs mailløsning og dokumentarkiv i skyen.

Xenia Wieth, Københavns Pressebureau, skriver og redigerer FLs nyhedsbrev.