FLs udvalg

Du kan finde hele FLs bestyrelse her.

Fritidshusejernes Landsforenings udvalg:
Nedenfor findes udvalgssammensætningen efter bestyrelsesmødet den 17. juni 2022.

Forretningsudvalg.
Flemming Jensen, Ivan Skoubo Munk, Kaj Holdensen, Sten Scheller.

Promoverings– og markedsføringsudvalg (hvervning og fastholdelse):
Formand Ivan Skoubo Munk, Inger-Lise Carstensen og Sten Scheller

Arrangementsudvalg  (Kurser m.m. for medlemsforeninger):
Formand Flemming Jensen, Kaj Holdensen, Peter Mols og Sten Scheller

Kommunikationudvalg (web-site, nyhedsbrev, presse og it):
Formand Ivan Skoubo Munk, Flemming Jensen, Kaj Holdensen, Xenia Wieth (redaktør af FLs nyhedsbrev m.m.)

Forsikringsudvalg (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber):
Formand Kaj Holdensen og Flemming Jensen

Politik (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og forretningsorden):
Formand Sten Scheller, Ivan Skoubo Munk og Flemming Jensen

Hus på lejet grund (de særlige forhold, som knytter sig til huse på lejet grund):
Formand Ole Simmelholt, Ivan Skoubo Munk og Henning Findshøj, Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby – Fyn

Plan (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning):
Formand Niels Wichmann, Ivan Skoubo Munk og Inger-Lise Carstensen

Natur og infrastruktur (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer og naturbeskyttelse, veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet):
Formand Inger-Lise Carstensen, Niels Wichmann og Peter Mols