FLs udvalg

Du kan finde hele FLs bestyrelse her.

Fritidshusejernes Landsforenings udvalg:
Nedenfor findes udvalgssammensætningen efter bestyrelsesmødet den 30. april 2023.

Forretningsudvalg.
Sten Scheller, Ivan Skoubo Munk, Kaj Holdensen og Inger-Lise Carstensen

Hvervnings– og markedsføringsudvalg (hvervning og fastholdelse):
Formand Ivan Skoubo Munk, Inger-Lise Carstensen og Sten Scheller.

Arrangementsudvalg  (Kurser m.m. for medlemsforeninger):
Formand Sten Scheller og Kaj Holdensen.

Kommunikationsudvalg (website, nyhedsbrev, presse og it):
Formand Ivan Skoubo Munk, Sten Scheller, Kaj Holdensen og Xenia Wieth (redaktør af FLs nyhedsbrev m.m.)

Forsikringsudvalg (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber):
Formand Kaj Holdensen og Steen Eisensee.

Politik- og vedtægtsudvalg (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og forretningsorden):
Formand Sten Scheller, Ivan Skoubo Munk og Steen Eisensee.

Sommerhus på fremmed grund (de særlige forhold, som knytter sig til huse på fremmed grund):
Formand Inger-Lise Carstensen og Peter Mols.

Planudvalg (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning):
Formand Niels Wichmann, Poul Fedders og Jørgen Nielsen.

Natur og infrastruktur (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer og naturbeskyttelse, veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet):
Formand Inger-Lise Carstensen, Niels Wichmann og Peter Mols