Vedtægter og regler

Fritidshusejernes Landsforening (FL)  har lagt foreningens vedtægter og regler på foreningens datalager (One Drive) i skyen. Du kan se dokumenterne i One Drive Boksen nedenfor.

Når du benytter datalageret i skyen, forlader du browserens navigationsmuligheder (du kan f.eks. ikke længere benytte browserens piletaster øverst til venstre). Til gengæld får du flere og mere avancerede muligheder. Du kan læse mere om mulighederne i vejledningen til One Drive Boksen i bunden af siden.

I One Drive Boksen på denne side finder du

 • Fritidsejernes Landsforenings vedtægter.
 • Fritidshusejernes Landsforenings bestyrelses forretningsorden.
 • Fritidshusejernes Landsforenings dataforskrift (behandling af persondata).
 • Et dokument om Fritidshusejernes Landsforenings ansvar.

Vejledning til One Drive Boksen
One Drive Boksen er hjemmesidens forbindelse til de dokumenter, der opbevares i skyen. Med brugen af One Drive kan FL direkte fra en computer via stifinder gemme et dokument i skyen, og så snart dokumentet er gemt, kan det ses på mitfritidshus.dk.
Der skal ikke kodes eller benyttes særlige værktøjer. Et referat, et høringssvar eller et nyhedsbrev er i luften med et tastetryk.
Nedenfor kan du læse om, hvorledes du benytter One Drive Boksen. Det er ikke alle funktioner i One Drive Boksen, der pt. er taget i brug på de sider på mitfritidshus.dk, hvor One Drive Boksen benyttes.

Navigation og organisering
Navigationen i One Drive Boksen svarer til den Stifinder, du kender fra en Windows computer eller den Finder, du kender fra en Mac computer.

 • Du kan klikke på en mappe, så åbnes undermapperne.
 • Du kan klikke videre gennem undermapperne, så finder du filerne.
 • På de øverste niveauer i One Drive Boksen er mapperne ofte organiseret med et tal i begyndelsen, det benyttes til at sikre en fast rækkefølge, når der kommer nye mapper.
 • I niveauerne derunder benyttes enten en alfabetisk rækkefølge eller en rækkefølge baseret på årstal, f.eks. kan en samling af dokumenter over en længere årrække i en konkret sag (i en mappe) være forsynet med årstal i begyndelsen af de enkelte filnavne.

Søgning
Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre i One Drive Boksen, og skriv hvad du søger efter.

 • Du kan søge i alle mapper i One Drive Boksen på en gang.
 • Du kan vælge en mappe først, så søger du i den og alle undermapper – eller du kan gå længere ned.
 • Du kan skrive flere ord i søgefeltet, så søges der på den samlede ordstreng – ikke de enkelte ord.

Du skal være opmærksom på, at scannet materiale ikke er søgbart.

Vise, gemme og printe
Der er mange muligheder for at vise, gemme og printe de dokumenter, du finder i One Drive Boksen. Når du vil vise, gemme og printe dokumenter, skal du være opmærksom på, at det ikke styres via browseren men i stedet via One Drive Boksens funktioner. Her er en oversigt over mulighederne

 • Du kan klikke på et dokument (filnavn), så vises dokumentet på skærmen.
 • Du kan holde musen hen over et dokument, så vises en pil yderst til højre, hold musen over den, så kan du vælge mellem, at vise dokumentet eller downloade (gemme) dokumentet (denne metode anbefales).
 • Du bør vælge ”Preview in new window”, hvis du vil læse og printe. Her får du to muligheder for print. a. Klik på pilen øverst til højre, så får du en ny udgave af dokumentet og en knap øverst til højre til print, eller b. Højreklik uden for dokumentet, så får du en menu med printmulighed.
 • Du bør vælge ”Download”, hvis du vil gemme dokumentet på din computer, så bliver du spurgt om, hvor du vil gemme dokumentet.

Gå tilbage / Forlade One Drive Boksen / Andre oplysninger om One Drive Boksen

 • Du skal klikke på lukke-ikonet (krydset øverst til venstre), hvis du vil forlade et åbent dokument.
  Ser du ikke lukkeikonet, så klik på krydset i fanebladet i browseren.
 • Du skal klikke i menulinjen lige over One Drive Boksen, hvis du vil gå et niveau eller flere niveauer tilbage i One Drive Boksen.
 • Du kan vende rækkefølgen af visningen af mapper eller dokumenter i One Drive Boksen ved at klikke på ”Name” øverst til venstre. Det er særlig aktuelt, hvis dokumenter ligger i datoorden og du vil se nyeste dokumenter øverst.
 • Den dato, der vises på et dokument i One Drive Boksen (Date modified) er den dato, hvor dokumentet er lagt på One drive.
 • Du forlader One Drive Boksen ved at klikke på en piletast (øverst til venstre) i browseren eller ved at vælge et nyt menupunkt på hjemmesiden.

Link til One Drive Boksens dokumenter

 • Du kan ikke linke til One Drive Boksens enkelte mapper og dokumenter. Hvis du vil lave et link til et dokument, så benyt teksten i browserens søgefelt, som giver et link til det sted på hjemmesiden, hvor One Drive Boksen findes. Herefter må modtageren af linket selv navigere gennem One Drive Boksen. Du kan eventuelt beskrive det i forbindelse med linket.
 • Det forventes, at One drive Boksen senere udbygges med en funktion, så der kan linkes direkte til det enkelte dokument.

Mulig fejl
Du kan opleve, at et dokument, du klikker på ikke vises. Sker det, er der kun at vise tålmodighed og forsøge igen. Normalt vil dokumentet blive vist efter kort tid. Måske skal du gå tilbage og åbne menupunktet igen.