Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening


Salget af sommerhuse falder
(29. juni 2022) Nye tal fra Boligsiden viser, at sommerhussalget de seneste fire uger har været lavere end gennemsnittet for de samme uger i årene før corona. Det sker, efter at salget gennem det meste af 2022 har ligget over normalen.
– Interessen for at købe sommerhuse har været høj igennem hele 2022. Godt nok ikke så høj som i coronatiden, men den højere end den normal, vi kendte før 2020. Nu ser det imidlertid ud til, at den virkelighed har ændret sig, siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden.
Salget af sommerhuse har gennem de seneste fire uger ligget 13 procent under normalen. Dykket i sommerhussalget følger tendensen for både ejerlejligheder, villaer og rækkehuse. 

Læs mere på Boligsiden.

Havvand undersøges for PFAS
(19. juni 2022) Miljøstyrelsen vil i juli tage prøver af vandet ved 50 forskellige lokaliteter langs de danske kyster. Vandet skal testes for spor af PFAS, en gruppe giftige og svært nedbrydelige stoffer, som for nylig er fundet i havvand ved Thyborøn. Undersøgelsen skal afdække, om forekomsten af PFAS er et lokalt problem, eller om der er tale om en mere udbredt forurening i kystvandet.
Stofferne i PFAS-gruppen, herunder stoffet PFOS, er menneskeskabte og har tidligere været brugt til bl.a. imprægnering af møbelstoffer, overfladebehandling af gryder og stegepander og som brandhæmmer. I Danmark fandt man i 2021 forhøjede værdier af stoffet i blodet hos en gruppe mennesker i Korsør. De pågældende viste sig at have spist kød fra køer, som havde græsset på arealer, hvor der tidligere havde været holdt brandslukningsøvelser. I øvelserne indgik PFOS-holdigt skum.
Stoffet mistænkes for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne ødelægge immunforsvaret. Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.
Resultaterne af undersøgelsen ventes at foreligge i august 2022.

Læs mere på Badevand testes for PFAS.

Stop for dumpning af slam i Køge Bugt
(6. juni 2022) Det er slut med at dumpe slam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt. Det har et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttet, skriver dr.dk.
I stedet skal slammet bygges ind i fundamentet under den kunstige halvø, der skal anlægges ud for København.
– Der har været rejst bekymringer for klapning (dumpning, red.) fra flere sider. Den bekymring har jeg fundet det vigtigt at lytte til. Derfor har jeg sammen med forligskredsen besluttet, at klapning udskiftes med en anden metode i det videre projekt, siger transportminister Trine Bramsen (S) i en skriftlig kommentar.
Beslutningen vækker stor glæde blandt borgmestrene langs Køge Bugt. 
– Fornuften har endelig sejret. Havmiljøet i Køge Bugt er i forvejen udfordret, så jeg kan kun være enig i, at der ikke skal dumpes så store mængder slam i Køge Bugt, siger Henning Urban (S), borgmester i Stevns Kommune.
Læs mere på Stop for dumpning.

FL har fået ny formand
(23. maj 2022) FL har på sin ordinære generalforsamling den 21. maj 2022 valgt Flemming Jensen som ny formand. Han afløser Johs Chr Johansen, som er fratrådt på grund af sygdom. Nyvalgte medlemmer af FLs bestyrelse er Inger-Lise Carstensen, Rødhus Klit, og Niels Wichmann, Baaring Ege Grundejerforening.
Se hele bestyrelsen her.