Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening

Aflysning af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
(8. april 2020) Grundet Corona situationen aflyses af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
FL vender tilbage med nye datoer, når det igen er forsvarligt at afholde arrangementer i forenings-regi

Ny dato for generalforsamling er fastlagt
(25. marts 2020) Generalforsamlingen den 28. marts blev aflyst p.g.a. Corona virus. Bestyrelsen har besluttet at indkalde til generalforsamling den 27. juni 2020. Indkaldelse vil blive udsendt med sædvanligt varsel.

Møde med Erhvervsstyrelsen om mega-sommerhuse
(22. marts 2020) Erhvervsstyrelsen havde onsdag den 18. marts indbudt Fritidshusejernes Landsforening til en drøftelse vedrørende mega-sommerhuse. Som det vil være kendt fra FLs nyhedsbrev (nr. 1 2020) har mega-sommerhuse givet anledning til diskussioner og protester flere steder i landet. Erhvervsstyrelsen har foreløbig i 14 tilfælde pålagt ejerne at ophøre med erhvervsmæssig udlejning, hvilket ikke er tilladt. Der er stillet en række spørgsmål i Erhvervsudvalget, og mødet var et af mange møder, der skal klæde ministeren på til at besvare spørgsmålene.
FL har udarbejdet et generelt notat om mega-sommerhuse, og der er lavet et referat af mødet den 18. marts. Begge dokumenter kan findes under Dokumenter/Notater og udtalelser fra FL/Mega-sommerhuse.

Vejledning vedrørende aflysning af generalforsamlinger grundet Corona-virus
(18 marts 2020) Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en vejledning til alle medlemsforeningernes formænd, om hvorledes medlemsforeningerne skal forholde sig ved aflysninger af generalforsamlinger. Vejledningen kan læses under Dokumenter/Notater og udtalelser fra FL/Vejledning til FLs medlemsforeninger om mødeaflysning.

Nyhedsbrev nummer 1 årgang 2020 er udsendt til medlemsforeningerne
(17. marts 2020) Nyhedsbrevet indeholder bl.a. artikler om kystsikring og mega-sommerhuse. Nyhedsbrevet findes under Information/nyhedsbreve

Nye tilbud om medlemsydelser
(9. marts 2020) Fritidshusejernes Landsforenings kommunikationsudvalg og medlemsudvalg har udarbejdet endnu et tilbud til medlemsforeningerne. På mitfritidshus.dk under medlemsydelser kan medlemsforeningerne finde en samlet pakke med standarder for vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden og forskrift for behandling af persondata i en medlemsforening.
Dermed opfylder FL et længe efterspurgt ønske hos medlemsforeningerne. Standardforslagene skal naturligvis tilpasses lokale forhold. Medlemsforeningerne kan anmode sekretariatet om bistand til dette.

Fritidshusejernes Landsforening aflyser og udsætter generalforsamling.
(8. marts 2020)  På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling om, at begrænse møder, der ikke er helt nødvendige, i forsamlinger af enhver størrelse, har bestyrelsen i Fritidshusejernes Landsforening besluttet at aflyse og udsætte generalforsamlingen den 28. marts 2020. Ny indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt med det sædvanlige vedtægtsmæssige varsel, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger ændres.

Kontingentopkrævningerne for 2020 er udsendt.
(6. januar 2020) Nu er alle opkrævningerne for kontingentet i 2020 udsendt til medlemmernes kasserer. Hvis der er ændringer til opkrævningen, bedes I kontakte FLs kasserer Kaj Holdensen. Ved ændringer tilsendes kreditnota og ny opkrævning.
Opkrævningerne på forsikringer udsendes ca. 20. februar 2020.

Erhvervsstyrelsen: Skru ned for udlejningen i kæmpesommerhuse.
(20. december 2019) Erhvervstyrelsen pålægger nu ejerne af 14 kæmpesommerhuse i Nordsjælland at “ophøre med erhvervsmæssig udlejning”. Det betyder ikke, at al udlejning skal ophøre, men at udlejning skal være i overensstemmelse den danske sommerhusregel, der indebærer at sommerhuse først og fremmest skal benyttes af ejerne selv. Det skriver Politiken den 20. december.
Fritidshusejernes Landsforening pegede i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen på (se FLs nyhedsbrev for juni), at store udlejningssommerhuse kan være en trussel mod sommerhuskulturen. FL skrev: “Vi er ikke modstandere af turisme, men flere af vores lokale foreninger har påpeget, at det større antal sommerhuse visse steder presser de rekreative værdier så meget, at de værdier, der netop skulle tiltrække turister, trues og direkte forsvinder.”
Der er indgivet anmeldelser til Erhvervsstyrelsen om 40 kæmpesommerhuse. De resterende sager er ikke færdigbehandlet endnu. Det er firmaet Skanlux i Viborg der stå bag kæmpesommerhusene, og Skanlux lægger ikke skjul på, at prisen på sommerhusene er så høj, at kun systematisk udlejning kan få forretningen til at løbe rundt for både køberen og Skanlux. Det sidste er en vigtig pointe. Det er nemlig Skanlux, der bygger, indretter, sætter møbler i, sørger for rengøring, vedligeholder og står for udlejningen.
Skanlux har opført mere end 250 kæmpesommerhuse i Danmark og har planer om flere kæmpehusesommerhuse bl.a. ved Marielyst på Falster og Mommark på Als.

Begrænsning i enkelt borgernes klagemulighed over kystsikring.
(18. december 2019) Et flertal i Folketinget vil gennemføre en lovændring i kystbeskyttelsesloven, så det ikke længere bliver muligt for enkeltpersoner at udskyde kystsikringsprojekter via klage.
Ændringen kommer ifølge Miljøministeriet kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner. Miljøministeriet fremhæver også, at lovændringen rokker ikke ved det udgangspunkt, at der fortsat skal tages de nødvendige hensyn til den natur, som ofte er forbundet til kysterne.
Lovændringen kommer blandt andet på baggrund af kystsikringsprojektet ved Jyllinge Nordmark i Roskilde fjord, hvor ganske få klager har sat et stort kommunalt kystsikringsprojekt i stå i flere år, fordi blot en klage har opsættende virkning for projektet.
Der kan læses nærmere om lovændringen her.
Fritidshusejernes Landsforening har efter dialog med Danmarks Naturfredningsforening afgivet høringssvar, som Kolonihaveforbundet har tilsluttet sig. Høringssvaret kan læses under Dokumenter.

Læs nyhedsbrevet for december.
(17. december 2019) FLs nyhedsbrev for december er udsendt med artikler om næse fra Datatilsynet til VisitDenmark, afvisning af klage over sandfodring,  stigning i salg af sommerhuse, protest fra sommerhusejere på Mors over lugtgener fra svinefarme og grundig vejledning i hegnslovgivningen.
Du finder nyhedsbrevet her

Hjemmesiden er nu opdateret.
(26. november 2019) Vi har nu fået opdateret Fritidshusejernes Landsforenings hjemmeside efter, at vi har været nødt til omgående at flytte til et nyt hosting center. Der er dog endnu enkelte sider, der mangler opdatering, men det arbejdes der fortsat på.
Vi kunne godt bruge mange flere billeder på hjemmesiden fra medlemmerne fra hele landet. Hvis du ligger inde med billeder, vi må benytte, ser vi frem til at modtage dem på sekretariat@mitfritidshus.dk.
Du finder kontaktoplysninger til Fritidshusejernes Landsforening under Kontakt.

Sandfodring ved Lønstrup og Søndervig bør gå i gang snarest.
(7. november 2019) Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse i anledning af, at en virksomhedsejer i Skagen har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en tilladelse til sandfodring ved Lønstrup i Hjørring kommune for at fremme egne økonomiske interesser. Klagen har opsættende virkning for sandfodringen, som skal ske, inden vinteren sætter ind, hvis skader skal undgås. Du kan læse pressemeddelelsen her

Indgreb mod kæmpesommerhuse på vej.
(26. november 2019) Efter knapt halvandet års undersøgelser er Erhvervsstyrelsen på vej med en række påbud til ejerne af kæmpesommerhuse om at skrue ned for udlejningen. Ifølge reglerne skal sommerhus primært benyttes af ejerne selv. De mange kæmpesommerhuse, som særligt firmaet Skanlux i Viborg står bag, bliver reelt benyttet til erhvervsmæssig udlejning, hvilket ikke er tilladt. Det skriver Politiken. Anledningen er en lokalplansag i Guldborgsund kommune, hvor Skanlux ønsker at bygge ti kæmpesommerhuse i første række. Guldborgsund kommune er trods mange protester fra sommerhusejerne indstillet på at tillade byggeriet med begrundelsen, at det tiltrækker flere turister.
Fritidshusejernes Landsforening advarede i maj i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen mod kæmpesommerhusene.
FL skrev således: “Der er en stigende tendens til, at der bygges endog meget store sommerhuse og enklaver af sommerhuse med udlejning for øje. Ofte udlejes disse huse til meget store grupper, hvilket bevirker øget trafik i sommerhusområderne, støj fra fester og pres på strande og natur,” og påpegede samtidig:  “FL er ikke modstander af turisme, men flere af vores lokale foreninger har påpeget, at det større antal sommerhuse visse steder presser de rekreative værdier så meget, at de værdier, der netop skulle tiltrække turister, trues og direkte forsvinder.”
Læs også FLs Nyhedsbrev nr. 3 fra 2019 her på under Information