Velkommen til

Fritidshusejernes
Landsforening

Seneste nyheder

Sådan dækker ulykkesforsikringen

1. marts 2024|

En ulykkesforsikring tegnet gennem FL dækker grundejerforeningens medlemmer og deres husstand, hvis de skulle komme til skade under arbejdet på fællesarealerne.  [...]

Hvem er FL?

FL er en forening for grundejerforeninger i sommerhusområder og områder med blandet helårs- og sommerhusbebyggelse. FL er stiftet i 1973 som en selvstændig og uafhængig forening, hvis formål er at repræsentere foreningerne i forhold til offentlige myndigheder og derved varetage fritids- og sommerhusejernes interesser.

FL yder service til grundejerforeninger, herunder forsikringer, kurser, seminarer og nyhedsbreve.

FL har tæt kontakt til folketingsudvalg, statens forskellige styrelser, ankenævn, kommuner og medierne om bl.a. strande, badebroer, veje, miljø- og naturbeskyttelse, planloven, lokalplaner, bebyggelsesplaner etc.

Hvorfor være medlem af FL?

FL arbejder for at forbedre og sikre vilkår for sommer- og fritidshusejere. Det er grundejerforeningerne, der er medlem af FL, og FL har tæt samarbejde med foreningernes bestyrelser. FL tilbyder foreningerne de nødvendige forsikringer til attraktive priser.