Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening

Slamsagen i Køge Bugt drives i samarbejde med vores medlemsforening Lemgaarden.
Klik på billedet for at tilgå Lemgaardens hjemmeside.FL har fået ny formand
(23. maj 2022) FL har på sin ordinære generalforsamling den 21. maj 2022 valgt Flemming Jensen som ny formand. Han afløser Johs Chr Johansen, som er fratrådt på grund af sygdom. Nyvalgte medlemmer af FLs bestyrelse er Inger-Lise Carstensen, Rødhus Klit, og Niels Wichmann, Baaring Ege Grundejerforening. 

Bilag til generalforsamlingen
(11. maj 2022) Bilag til FLs generalforsamling d. 21 maj er nu udsendt og kan hentes her.

Blåt flag til 169 strande og 15 havne
(10. maj 2022) 169 strande og 15 havne i Danmark kan i 2022 hejse det Blå Flag som bevis på, at her er rent badevand og fokus på miljø og natur. Derudover får 53 strande og søer mærket Badepunkt.
Det fremgår af en liste, som Friluftsrådet netop har offentliggjort. I år vil det Blå Flag blafre over 184 strande og havne rundt om i landet, mens 53 badesteder lever op til kriterierne for at blive et Badepunkt. Badepunkt er en nordisk mærkningsordning for strande og badesøer, hvis særlige trækplaster er, at man her kan finde natur-, kultur eller friluftsoplevelser specielt for det område. Ordningen startede som et pilotprojekt i 2018 og er på bare fire år vokset fra 7 til 53 strande og badesøer. Nye Badepunkt-strande i år er Helnæs Fiskerhuse og Aborg Strand i Assens Kommune.
Find Blå Flag- og Badepunkt-lokaliteter på Blå Flag.

Nyhedsbrev nr. 2 er sendt ud
(2. maj 2022) Guldborgsund Kommune skal nu i gang med at udarbejde en ny lokalplan. Formålet med den er at lovliggøre de 10 store poolhuse i Marielyst Ferieby, som Planklagenævnet kendte ulovlige i januar sidste år. I valgkampen op til kommunalvalget lovede den senere borgmester Simon Hansen (S) ellers, at han ville have husene revet ned. Men en byretsdom kom på tværs af borgmesterens løfter.
Miljøminister Trine Bramsen (S) vil nu se på alternativer til dumpning af slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. Ministerens udmelding kommer, efter at det er kommet frem, at hun har undladt at læse og forholde sig til to breve, hvori hendes svenske kollega ytrer sig stærkt kritisk om dumpningen.
Og så kan FL invitere til en noget forsinket generalforsamling. I både 2020 og 2021 lagde covid hindringer i vejen for større forsamlinger, men nu er det omsider muligt at mødes. Det sker lørdag den 21. maj 2022 på Hotel Milling Park i Middelfart. Husk at melde til senest lørdag den 7. maj.
Læs mere om disse og andre emner i nyhedsbrevet.

Poolhuse gøres lovlige og får lov at blive
(24. april 2022) Trods borgmesterens valgløfter om det modsatte får de omstridte poolhuse i Marielyst Ferieby på Falster lov at blive. Den 21. april indstillede Simon Hansen (S) til byrådet i Guldborgsund, at der udarbejdes en ny lokalplan, som vil gøre de ti store sommerhuse på op til 242 m2 lovlige. Årsagen til borgmesterens 180-graders vending er en dom fra byretten i Nykøbing F. og en efterfølgende vurdering af dommen fra advokatfirmaet Sirius.
I redegørelsen vurderes det, at der lå ‘reelle og saglige’ hensyn bag, da Guldborgsund Kommune i april 2021 valgte at gå efter en såkaldt retlig lovliggørelse af husene, som Planklagenævnet i januar samme år havde kendt ulovlige. Alternativet – en såkaldt fysisk lovliggørelse eller slet og ret nedrivning – vil kun kunne komme i spil, hvis særlige forhold står i vejen for en retlig lovliggørelse. Og det er ikke tilfældet her, vurderer advokaterne.
Dertil kommer, at kommunen i perioden fra februar til juli 2021, altså efter at Planklagenævnet havde kendt byggeriet ulovligt, udstedte ibrugtagningstilladelser til bygherren – firmaet Skanlux. Dem kan man ikke uden videre tilbagekalde. Bygherren må kunne stole på, at de udstedte bygge- og ibrugtagningstilladelser gælder, og at kommunen ikke ombestemmer sig midt i det hele, påpeger advokatredegørelsen.
Guldborgsund Kommune skal nu i gang med at udarbejde en ny lokalplan. Ifølge borgmester Simon Hansen vil dette arbejde formentlig blive sat i gang på Teknik-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. maj 2022. 

Læs resumeet af byrettens dom her.

FL indkalder til første generalforsamling i tre år
(19. april 2022) For første gang siden covid-19 gjorde det umuligt at samles i større antal kan FL nu indkalde til en – noget forsinket – generalforsamling. Den finder sted lørdag den 21. maj 2022 på Hotel Milling Park i Middelfart.
Formiddagen er sat af til et oplæg ved advokat og ekspert i miljøret Henriette Soja. Hun vil redegøre for Planloven, retstilstanden på området før loven blev indført og de konsekvenser, denne tilstand har for nutiden. Henriette Soja vil også berøre klagemuligheder med udgangspunkt i nyere sager.  Efter frokost er det tid til selve generalforsamlingen, som er FLs første siden 2019. Indkaldelse er netop sendt ud til medlemsforeningerne. Tilmeldinger skal være sekretariatet i hænde senest lørdag den 7. maj 2022.
Du kan finde indkaldelse m.m. her.

Transportminister vil se på alternativer til dumpning af slam
(29. marts 2022) Transportminister Trine Bramsen (S) mener, det nu er på tide at se efter alternative løsninger til dumpningen af 2,3 mio. kubikmeter slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.
“Jeg ønsker forligskredsens opbakning til, at vi ser på alternativer til klapning. Så må vi derefter tage stilling til, om klapningen skal fortsætte, eller om der er alternativer,” siger ministeren til Ritzau. Klapning er et fagudtryk for bortskaffelse ved nedsænkning på åbent hav, bedre kendt som dumpning.
Den kunstige ø Lynetteholm skal bygges ud for Københavns Havn. Det indebærer bl.a., at 2,3 mio. kubikmeter lettere forurenet slam graves op og dumpes i Køge Bugt. Den danske transportminister har ikke kendskab til, at denne metode skulle udgøre en fare for havmiljøet, skriver Ritzau. 
Læs mere på Minister vil søge alternativer til dumpning.

Svensk minister kræver stop for dumpning
(25. marts 2022) Sveriges socialdemokratiske miljøminister Annika Strandhäll kræver et omgående stop for dumpningen af slam fra Lynetteholm i Køge Bugt, skriver dr.dk.
I et brev til den danske regering, som hun sendte den 18. marts i år, skriver den svenske minister, at de områder i Køge Bugt, hvor der i øjeblikket dumpes store mængder af forurenet slam, er uegnede til formålet.
“De svenske myndigheder har under vores dialog tydeligt understreget, at dumpningspladserne i Køge Bugt er upassende, specielt når det gælder forurenede muddermasser,” skriver Annika Strandhäll bl.a.
DR har forgæves forsøgt at få transportminister Trine Bramsens (S) svar på, hvad hun siger til den svenske bekymring for havmiljøet, og om henvendelsen får betydning for dumpningen af slam i Køge Bugt. Det vil Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested også gerne vide. Han har derfor kaldt Trine Bramsen i samråd.  
Læs mere på Minister kræver stop for dumpning.

Få en vildere have
(9. marts 2022) Solen er begyndt at titte frem, og foråret melder sin ankomst. For mange danskere betyder det et kærkomment gensyn med haven og havearbejdet. Men måske skal du springe forårsrengøringen over. Gamle grene, kvas og blade er guf for havens eget økosystem. Hvis du vil have en vild have, skal du lade græsset gro, glemme alt om ukrudtet og samle gamle grene og blade i et hjørne af haven. Giv plads til tusindfryd i plænen og lad de gamle træer stå. Så vil du blive belønnet med en rigere natur lige uden for vinduet.
Læs mere på 6 ting du kan gøre i haven i marts.

Stor tilfredshed med adgang til naturen
(25. februar 2022) Næsten ni ud af ti danskere er tilfredse med mulighederne for at kunne færdes i naturen. Mange mangler dog viden om reglerne, og så skal vi være bedre til at vise hensyn, når vi møder andre i skoven eller det åbne land.
Det viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer. Tilfredsheden på 87 pct. er en stigning i forhold til 2020, da undersøgelsen sidst blev gennemført. Ifølge Friluftsrådet kan udviklingen ses i lyset af coronatiden, hvor mange flere har fået øjnene op for, at vi mange steder har gode muligheder for at opleve den danske natur.
Læs mere på naturadgang.

Nyhedsbrev nr. 1 udsendt
(17. februar 2022) Trods omfattende protester fra lokalpolitikere og borgere er dumpningen af i alt 2,3 mio. m3 slam i Køge Bugt nu en realitet. I januar gik By & Havn i gang med at hælde den første portion slam fra Lynetteholmen ud i bugten.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2021 blev anmeldt i alt 14.804 indbrud på landsplan. Det svarer til et fald på 15,5 pct. i forhold til 2020, som i forvejen bød på det laveste indbrudsniveau siden 1970’erne.
Et af Danmarkshistoriens største kystsikringsprojekter er i fuld gang ved vestkysten i Hjørring. I 40 dage hen over vinteren vil sandsugeren Freja R sandfodre på seks meters dybde ud for Nørlev Strand. I alt skal der i år fordeles 150.000 m3 sand på tre forskellige lokaliteter – ud for Nr. Lyngby og Mårup og nord for Lønstrup.
Ligger dit hus på lejet grund? Så vil Fritidshusejernes Landsforening gerne høre fra dig.
Læs mere om disse og andre emner i årets første nummer af nyhedsbrevet.

Borgmestre fra Køge Bugt går sammen mod slamdumpning
(1. februar 2022) Syv borgmestre fra kommunerne langs Køge Bugt er gået sammen om at stoppe slamdumpning. Bortset fra Solrøds borgmester Emil Blücher (LA) er alle borgmestrene medlemmer af partier, der har stemt for Lynetteholmen og dermed for dumpningen af slam i Køge Bugt. Så vidt det er oplyst, bakker alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i de syv kommuner op om protesten. Det indebærer, at de syv borgmestre taler med den vægt, som knap 190.000 stemmer udgør.
Læs mere på lemgaarden.dk

Nyhedsbrev nr. 6 udsendt
(23. december 2021) Redaktionen af Mit Fritidshus ønsker godt nytår med årets sidste nyhedsbrev. Her kan du bl.a. læse om et stormøde mellem mere end 100 vrede sommerhusejere fra Sydals og repræsentanter fra Sønderborg Kommune. Sommerhusejerne var mødt op for at sige deres ærlige mening om kommunens håndtering af et byggeprojekt, som er erklæret ulovligt af Planklagenævnet.
Afgående borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V), fortæller, hvordan hun helt tilfældigt hørte, at Københavns Kommune vil dumpe 2,3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt.
Og så var redaktionen med, da FL var vært for sit første seminar i to år – om bestyrelsesarbejde.
Læs mere i nyhedsbrevet

Omikron spænder ben for aktiviteter
(20. december 2021) FLs bestyrelse har – set i lyset af den stærkt smitsomme omikron-variant og de netop indførte restriktioner – besluttet at udskyde vinterens planlagte møder til foråret 2022. Det betyder, at årets første bestyrelsesmøde holdes fredag den 22. april og mødet for sammenslutninger dagen efter. Tilsvarende er årets andet bestyrelsesmøde fremrykket til fredag den 20. maj, efterfulgt af FLs generalforsamling lørdag den 21. maj.

Flyvende start for kampagne
mod barrierer i naturen
(8. december 2021) Friluftsrådets kampagne ‘Gå nye veje’ er kommet stærkt fra start. I løbet af dens to første måneder er 100 sager om ulovlige barrierer i naturen blevet sendt videre til kommunerne. Sagerne stammer fra hele landet, og fire ud af fem handler om såkaldte skræmmeskilte – skilte med tekster som ‘stop’, ‘adgang forbudt’ og lignende.
”Vi er meget glade for, at så mange har fulgt opfordringen og gerne vil hjælpe os alle sammen med at få bedre adgang til naturen. Det viser, at der bestemt er et behov for at få ryddet op i skilteskoven”, siger direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll. Det er de kommunale myndigheder, der afgør, om en barriere er ulovlig.
Læs mere om kampagnen på gaanyeveje.dk

Læg megasommerhusene for sig selv
(30. november 2021) De store udlejningssommerhuse skaber konflikter, hvor de skyder op. Placeringen er kommunernes ansvar, men en mulig løsning er at samle dem i særlige områder, adskilt fra de traditionelle sommerhusområder. Og de bør reguleres efter regler, der afspejler deres reelle formål og anvendelse – nemlig udlejning til større fester, kurser, teambuilding og lign. Det vil også løse de problemer med håndtering af affald, spildevand, store trafikmængder, støj og andre gener for naboerne, som megasommerhusene typisk bringer med sig.
Det skriver FLs formand Johs Chr Johansen i et debatindlæg i det seneste nummer af Byplan Nyt.

Kommune vinder retssag om poolhuse
(17. november 2021) Retten i Nykøbing F. har besluttet, at Guldborgsund kommune ikke har pligt til at rive en række store, såkaldte poolhuse i Marielyst Ferieby ned. Med dommen slipper kommunen også for at skulle betale erstatning til en række ejere af de oprindelige sommerhuse i feriebyen, der har anlagt civilt søgsmål med krav om erstatning.
Planklagenævnet erklærede i januar i år, at husene var opført i strid med lokalplanen. Men allerede inden da havde en gruppe ejere af gamle sommerhuse i området lagt sag an mod kommunen med krav om, at poolhusene skulle rives ned. Og at de, såfremt husene blev stående, var berettiget til en erstatning. Byretten siger nej til begge dele.
Guldborgsund kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en ny lokalplan for området. Den nyvalgte borgmester Simon Hansen (S) har tidligere sagt, at han vil rive husene ned, hvis han får borgmesterposten. Læs resumeet af byrettens dom her.

Nyhedsbrev nr. 5 udsendt
(6. november 2021) “En kende naivt” siger FLs formand til transportminister Benny Engelbrechts udsagn om, at “ikke et gram” af de 2,3 mio. kubikmeter slam, der skal dumpes i Køge Bugt, vil ende på de danske og svenske kyster. Ministerens bemærkning faldt under et samråd i Folketingets miljø- & fødevareudvalg. Sagen om dumpningen er også blevet et varmt emne i valgkampen op til kommunalvalget. Og de 17 kommuner i Region Sjælland har i et høringssvar advaret transportministeren om projektets konsekvenser for miljøet.
En feriepark med plads til 2.800 overnattende gæster har fået sindene i kog på Møn. Et flertal i Vordingborg kommunes udvalg for Plan & Teknik nægtede at godkende et forslag til lokalplan for byggeriet, og det er nu sendt retur til forvaltningen.
Planer om kæmpesommerhuse på op til 400 kvadratmeter truer beboerne i flere medlemsforeninger ved Havnsø i Odsherred kommune. FL støtter dem i deres protest.
Og så vil Friluftsrådet gerne høre fra borgere, som støder på barrierer i form af f.eks. skilte i naturen. Mange af skiltene er formentlig i strid med loven.
Læs mere i Nyhedsbrevet.

Nej til slam i Køge Bugt
(6. oktober 2021) FLs formand deltog sammen med to repræsentanter fra Stevns kommune for nylig i Kystens Parlament i Altingets gård i København. Ved arrangementet blev der sat spot på kyst- og havproblemer i hele Danmark. Delegationen fra Stevns benyttede lejligheden til at gøre miljøminister Lea Wermelin (S) opmærksom på konsekvenserne, hvis planerne om at dumpe 2,3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt realiseres. Dumpningen skal ske i forbindelse med etableringen af den kunstige ø Lynetteholm ud for Københavns Havn.
Delegationen medbragte en pjece om sagen og præsenterede konsekvenserne af dumpningen for badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område for Kystens Parlament.
Læs mere om dumpningen og arrangementet på lemgaarden.dk

Sommerhusejere får eneret til egen vej
(30. september 2021) Efter lang tids tovtrækkeri med Sønderborg kommune kan sommerhusejerne ved Mommark Strand på Sydals omsider se frem til at få deres vej for sig selv. Kommunen har i den netop vedtagne budgetaftale for 2022 sat penge af til etablering af en tilkørselsvej, så al kørsel til virksomheden Skanlux’ byggeplads med store sommerhuse på naboarealet ledes uden om det bestående sommerhusområde. Sommerhusejerne i GF Fiskervej har længe måttet leve med støj og rystelser fra tunge lastbiler og anhængere med byggematerialer. Men nu er det altså snart slut.
FL har støttet GF Fiskervej undervejs i forhandlingerne med kommunen. Læs mere om sagen i det seneste nummer af Nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev nr. 4 udsendt
(23. september 2021) To kommuner på Sjælland trækker nu grænsen for størrelsen på sommerhuse ved 150 m2. For nylig sagde politikerne i Stevns kommune nej til et projekt med 25 huse på mellem 180 og 300 m2, og inden længe ventes Halsnæs kommune at følge trop.
Trods Planklagenævnets kendelse om, at 23 planlagte megahuse ved Mommark Strand på Sydals er ulovlige, bygges der fortsat på livet løs i området.
Sommerhuse er gennem de seneste årtier blevet udstyret med stadigt flere energiforbrugende apparater. Hvis man oplever, at forsyningen er ustabil, er det måske, fordi man har sluttet for meget udstyr til i forhold til, hvad installationen kan trække.
Læs mere om det og andre emner i det seneste nummer af Nyhedsbrevet.

Udstykning på Als kendt ulovlig
(22. maj 2021) Sønderborg Kommunes anstrengelser for at få en udstykning med 23 store sommerhuse i et sommerhusområde på Sydals til at passe ind i en lokalplan fra 2007 er faldet til jorden med et brag.
Efter en klage fra Fritidshusejernes Landsforening på vegne af en lokal grundejerforening vurderer Planklagenævnet, at udstykningen strider mod lokalplanens principper.
”Vi har hjulpet en af vores medlemsforeninger, fordi vi mener, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med Planloven. Og det har Planklagenævnet nu givet os medhold i,” siger formand for Fritidshusejernes Landsforening, FL, Johs Chr Johansen.
Du kan se Planklagenævnets afgørelse under Dokumenter / Megasommerhuse
Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse, som kan ses under Information / Pressemeddelelser.
Du kan også læse mere om Fritidshusejernes Landsforenings arbejde med kæmpesommerhuse under Dokumenter / Megasommerhuse.
TV2/Syd har en reportage om sagen på Als. Den kan ses her.
JyskeVestkysten har skrevet om sagen. Artiklerne kan ses her og her.

Danmarksrekord i indsigelser
(10. maj 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev kan du læse om Jammerbugt kommunes planer om en lokalplan for Rødhus klit – et tidligere Dansk Folkeferie Center på Vestkysten. Protesterne er regnet nedover Jammerbugt kommune – såvel i form af indsigelser mod lokalplanen, som i breve til kommunen og artikler i pressen. Rødhus Klit sagen minder om sagen i Marielyst i Guldborgsund kommune. I begge tilfælde har kommunerne vanskeligt ved at dokumentere lovligheden af planlægningen. Du kan også læse om et spændende kystsikringsprojekt i Hjørring kommune, hvor kommunen, Skallerup Seaside Resort og 12 grundejerforeninger har fundet sammen om et stort sandfodringsprojekt, der skal sikre ni kilometer kyst. Hjørrings borgmester, Arne Boelt, betegner kystsikringsprojektet som et af de største i Danmark nogensinde.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve. 

Kystsikring i fokus
(27. februar 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev fokuseres der på kystsikring. Samtidig lancerer FL en ny ydelse til medlemsforeningerne, under menupunktet Medlemsydelser findes der nu en side Kystsikring og oversvømmelser. Her kan du læse om  FLs arbejde med information og høringer omkring kystforhold, samt finde links til forskellige steder, hvor du kan læse mere om kystsikring og oversvømmelser. Samtidig introducerer vi en service til medlemsforeningerne i form af et notat om juraen i forbindelse med kystsikring og oversvømmelser, samt en præsentation af et kystsikringsprojekt og en betalingsmodel.

I nyhedsbrevet kan du også læse om Planklagenævnets underkendelse af Guldborgsund kommune i sagen om megasommerhusene ved Marielyst, samt om FLs høringssvar til Miljøstyrelsen i anledning af entreprenørfirmaet NCC søger, at hindre, at råstof fra havbunden benyttes til lokale kystsikrings- og strandformål.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve.