Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening

Slamsagen i Køge Bugt drives i samarbejde med vores medlemsforening Lemgaarden.
Klik på billedet for at tilgå Lemgaardens hjemmeside.Nyhedsbrev nr. 6 udsendt
(23. december 2021) Redaktionen af Mit Fritidshus ønsker godt nytår med årets sidste nyhedsbrev. Her kan du bl.a. læse om et stormøde mellem mere end 100 vrede sommerhusejere fra Sydals og repræsentanter fra Sønderborg Kommune. Sommerhusejerne var mødt op for at sige deres ærlige mening om kommunens håndtering af et byggeprojekt, som er erklæret ulovligt af Planklagenævnet.
Afgående borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V), fortæller, hvordan hun helt tilfældigt hørte, at Københavns Kommune vil dumpe 2,3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt.
Og så var redaktionen med, da FL var vært for sit første seminar i to år – om bestyrelsesarbejde.
Læs mere i nyhedsbrevet

Omikron spænder ben for aktiviteter
(20. december 2021) FLs bestyrelse har – set i lyset af den stærkt smitsomme omikron-variant og de netop indførte restriktioner – besluttet at udskyde vinterens planlagte møder til foråret 2022. Det betyder, at årets første bestyrelsesmøde holdes fredag den 22. april og mødet for sammenslutninger dagen efter. Tilsvarende er årets andet bestyrelsesmøde fremrykket til fredag den 20. maj, efterfulgt af FLs generalforsamling lørdag den 21. maj.

Flyvende start for kampagne
mod barrierer i naturen
(8. december 2021) Friluftsrådets kampagne ‘Gå nye veje’ er kommet stærkt fra start. I løbet af dens to første måneder er 100 sager om ulovlige barrierer i naturen blevet sendt videre til kommunerne. Sagerne stammer fra hele landet, og fire ud af fem handler om såkaldte skræmmeskilte – skilte med tekster som ‘stop’, ‘adgang forbudt’ og lignende.
”Vi er meget glade for, at så mange har fulgt opfordringen og gerne vil hjælpe os alle sammen med at få bedre adgang til naturen. Det viser, at der bestemt er et behov for at få ryddet op i skilteskoven”, siger direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll. Det er de kommunale myndigheder, der afgør, om en barriere er ulovlig.
Læs mere om kampagnen på gaanyeveje.dk

Læg megasommerhusene for sig selv
(30. november 2021) De store udlejningssommerhuse skaber konflikter, hvor de skyder op. Placeringen er kommunernes ansvar, men en mulig løsning er at samle dem i særlige områder, adskilt fra de traditionelle sommerhusområder. Og de bør reguleres efter regler, der afspejler deres reelle formål og anvendelse – nemlig udlejning til større fester, kurser, teambuilding og lign. Det vil også løse de problemer med håndtering af affald, spildevand, store trafikmængder, støj og andre gener for naboerne, som megasommerhusene typisk bringer med sig.
Det skriver FLs formand Johs Chr Johansen i et debatindlæg i det seneste nummer af Byplan Nyt.

Kommune vinder retssag om poolhuse
(17. november 2021) Retten i Nykøbing F. har besluttet, at Guldborgsund kommune ikke har pligt til at rive en række store, såkaldte poolhuse i Marielyst Ferieby ned. Med dommen slipper kommunen også for at skulle betale erstatning til en række ejere af de oprindelige sommerhuse i feriebyen, der har anlagt civilt søgsmål med krav om erstatning.
Planklagenævnet erklærede i januar i år, at husene var opført i strid med lokalplanen. Men allerede inden da havde en gruppe ejere af gamle sommerhuse i området lagt sag an mod kommunen med krav om, at poolhusene skulle rives ned. Og at de, såfremt husene blev stående, var berettiget til en erstatning. Byretten siger nej til begge dele.
Guldborgsund kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en ny lokalplan for området. Den nyvalgte borgmester Simon Hansen (S) har tidligere sagt, at han vil rive husene ned, hvis han får borgmesterposten. Læs resumeet af byrettens dom her.

Nyhedsbrev nr. 5 udsendt
(6. november 2021) “En kende naivt” siger FLs formand til transportminister Benny Engelbrechts udsagn om, at “ikke et gram” af de 2,3 mio. kubikmeter slam, der skal dumpes i Køge Bugt, vil ende på de danske og svenske kyster. Ministerens bemærkning faldt under et samråd i Folketingets miljø- & fødevareudvalg. Sagen om dumpningen er også blevet et varmt emne i valgkampen op til kommunalvalget. Og de 17 kommuner i Region Sjælland har i et høringssvar advaret transportministeren om projektets konsekvenser for miljøet.
En feriepark med plads til 2.800 overnattende gæster har fået sindene i kog på Møn. Et flertal i Vordingborg kommunes udvalg for Plan & Teknik nægtede at godkende et forslag til lokalplan for byggeriet, og det er nu sendt retur til forvaltningen.
Planer om kæmpesommerhuse på op til 400 kvadratmeter truer beboerne i flere medlemsforeninger ved Havnsø i Odsherred kommune. FL støtter dem i deres protest.
Og så vil Friluftsrådet gerne høre fra borgere, som støder på barrierer i form af f.eks. skilte i naturen. Mange af skiltene er formentlig i strid med loven.
Læs mere i Nyhedsbrevet.

Nej til slam i Køge Bugt
(6. oktober 2021) FLs formand deltog sammen med to repræsentanter fra Stevns kommune for nylig i Kystens Parlament i Altingets gård i København. Ved arrangementet blev der sat spot på kyst- og havproblemer i hele Danmark. Delegationen fra Stevns benyttede lejligheden til at gøre miljøminister Lea Wermelin (S) opmærksom på konsekvenserne, hvis planerne om at dumpe 2,3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt realiseres. Dumpningen skal ske i forbindelse med etableringen af den kunstige ø Lynetteholm ud for Københavns Havn.
Delegationen medbragte en pjece om sagen og præsenterede konsekvenserne af dumpningen for badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område for Kystens Parlament.
Læs mere om dumpningen og arrangementet på lemgaarden.dk

Sommerhusejere får eneret til egen vej
(30. september 2021) Efter lang tids tovtrækkeri med Sønderborg kommune kan sommerhusejerne ved Mommark Strand på Sydals omsider se frem til at få deres vej for sig selv. Kommunen har i den netop vedtagne budgetaftale for 2022 sat penge af til etablering af en tilkørselsvej, så al kørsel til virksomheden Skanlux’ byggeplads med store sommerhuse på naboarealet ledes uden om det bestående sommerhusområde. Sommerhusejerne i GF Fiskervej har længe måttet leve med støj og rystelser fra tunge lastbiler og anhængere med byggematerialer. Men nu er det altså snart slut.
FL har støttet GF Fiskervej undervejs i forhandlingerne med kommunen. Læs mere om sagen i det seneste nummer af Nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev nr. 4 udsendt
(23. september 2021) To kommuner på Sjælland trækker nu grænsen for størrelsen på sommerhuse ved 150 m2. For nylig sagde politikerne i Stevns kommune nej til et projekt med 25 huse på mellem 180 og 300 m2, og inden længe ventes Halsnæs kommune at følge trop.
Trods Planklagenævnets kendelse om, at 23 planlagte megahuse ved Mommark Strand på Sydals er ulovlige, bygges der fortsat på livet løs i området.
Sommerhuse er gennem de seneste årtier blevet udstyret med stadigt flere energiforbrugende apparater. Hvis man oplever, at forsyningen er ustabil, er det måske, fordi man har sluttet for meget udstyr til i forhold til, hvad installationen kan trække.
Læs mere om det og andre emner i det seneste nummer af Nyhedsbrevet.

Udstykning på Als kendt ulovlig
(22. maj 2021) Sønderborg Kommunes anstrengelser for at få en udstykning med 23 store sommerhuse i et sommerhusområde på Sydals til at passe ind i en lokalplan fra 2007 er faldet til jorden med et brag.
Efter en klage fra Fritidshusejernes Landsforening på vegne af en lokal grundejerforening vurderer Planklagenævnet, at udstykningen strider mod lokalplanens principper.
”Vi har hjulpet en af vores medlemsforeninger, fordi vi mener, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med Planloven. Og det har Planklagenævnet nu givet os medhold i,” siger formand for Fritidshusejernes Landsforening, FL, Johs Chr Johansen.
Du kan se Planklagenævnets afgørelse under Dokumenter / Megasommerhuse
Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse, som kan ses under Information / Pressemeddelelser.
Du kan også læse mere om Fritidshusejernes Landsforenings arbejde med kæmpesommerhuse under Dokumenter / Megasommerhuse.
TV2/Syd har en reportage om sagen på Als. Den kan ses her.
JyskeVestkysten har skrevet om sagen. Artiklerne kan ses her og her.

Danmarksrekord i indsigelser
(10. maj 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev kan du læse om Jammerbugt kommunes planer om en lokalplan for Rødhus klit – et tidligere Dansk Folkeferie Center på Vestkysten. Protesterne er regnet nedover Jammerbugt kommune – såvel i form af indsigelser mod lokalplanen, som i breve til kommunen og artikler i pressen. Rødhus Klit sagen minder om sagen i Marielyst i Guldborgsund kommune. I begge tilfælde har kommunerne vanskeligt ved at dokumentere lovligheden af planlægningen. Du kan også læse om et spændende kystsikringsprojekt i Hjørring kommune, hvor kommunen, Skallerup Seaside Resort og 12 grundejerforeninger har fundet sammen om et stort sandfodringsprojekt, der skal sikre ni kilometer kyst. Hjørrings borgmester, Arne Boelt, betegner kystsikringsprojektet som et af de største i Danmark nogensinde.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve. 

Kystsikring i fokus
(27. februar 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev fokuseres der på kystsikring. Samtidig lancerer FL en ny ydelse til medlemsforeningerne, under menupunktet Medlemsydelser findes der nu en side Kystsikring og oversvømmelser. Her kan du læse om  FLs arbejde med information og høringer omkring kystforhold, samt finde links til forskellige steder, hvor du kan læse mere om kystsikring og oversvømmelser. Samtidig introducerer vi en service til medlemsforeningerne i form af et notat om juraen i forbindelse med kystsikring og oversvømmelser, samt en præsentation af et kystsikringsprojekt og en betalingsmodel.

I nyhedsbrevet kan du også læse om Planklagenævnets underkendelse af Guldborgsund kommune i sagen om megasommerhusene ved Marielyst, samt om FLs høringssvar til Miljøstyrelsen i anledning af entreprenørfirmaet NCC søger, at hindre, at råstof fra havbunden benyttes til lokale kystsikrings- og strandformål.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve.