Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening

Kontingentopkrævningerne for 2020 er udsendt.
[6. januar 2020] Nu er alle opkrævningerne for kontingentet i 2020 udsendt til medlemmernes kasserer. Hvis der er ændringer til opkrævningen, bedes I kontakte FLs kasserer Kaj Holdensen. Ved ændringer tilsendes kreditnota og ny opkrævning.
Opkrævningerne på forsikringer udsendes ca. 20. februar 2020.

Erhvervsstyrelsen:  Skru ned for udlejningen i kæmpesommerhuse
[20. december 2019] Erhvervstyrelsen pålægger nu ejerne af 14 kæmpesommerhuse i Nordsjælland at “ophøre med erhvervsmæssig udlejning”. Det betyder ikke, at al udlejning skal ophøre, men at udlejning skal være i overensstemmelse den danske sommerhusregel, der indebærer at sommerhuse først og fremmest skal benyttes af ejerne selv. Det skriver Politiken den 20. december.
Fritidshusejernes Landsforening pegede i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen på (se FLs nyhedsbrev for juni), at store udlejningssommerhuse kan være en trussel mod sommerhuskulturen. FL skrev: “Vi er ikke modstandere af turisme, men flere af vores lokale foreninger har påpeget, at det større antal sommerhuse visse steder presser de rekreative værdier så meget, at de værdier, der netop skulle tiltrække turister, trues og direkte forsvinder.”

Der er indgivet anmeldelser til Erhvervsstyrelsen om 40 kæmpesommerhuse. De resterende sager er ikke færdigbehandlet endnu. Det er firmaet Skanlux i Viborg der stå bag kæmpesommerhusene, og Skanlux lægger ikke skjul på, at prisen på sommerhusene er så høj, at kun systematisk udlejning kan få forretningen til at løbe rundt for både køberen og Skanlux. Det sidste er en vigtig pointe. Det er nemlig Skanlux, der bygger, indretter, sætter møbler i, sørger for rengøring, vedligeholder og står for udlejningen.

Skanlux har opført mere end 250 kæmpesommerhuse i Danmark og har planer om flere kæmpehusesommerhuse bl.a. ved Marielyst på Falster og Mommark på Als.

Begrænsning i enkelt borgernes klagemulighed over kystsikring
[18. december 2019] Et flertal i Folketinget vil gennemføre en lovændring i kystbeskyttelsesloven, så det ikke længere bliver muligt for enkeltpersoner at udskyde kystsikringsprojekter via klage.
Ændringen kommer ifølge Miljøministeriet kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner. Miljøministeriet fremhæver også, at lovændringen rokker ikke ved det udgangspunkt, at der fortsat skal tages de nødvendige hensyn til den natur, som ofte er forbundet til kysterne.
Lovændringen kommer blandt andet på baggrund af kystsikringsprojektet ved Jyllinge Nordmark i Roskilde fjord, hvor ganske få klager har sat et stort kommunalt kystsikringsprojekt i stå i flere år, fordi blot en klage har opsættende virkning for projektet.
Der kan læses nærmere om lovændringen her 
Fritidshusejernes Landsforening vil blive hørt om lovforslaget, og FL vil opmærksomt undersøge lovforslagets virkninger for fritidshusejerne.

Læs nyhedsbrevet for december
[17. december 2019] FLs nyhedsbrev for december er udsendt med artikler om næse fra Datatilsynet til VisitDenmark, afvisning af klage over sandfodring,  stigning i salg af sommerhuse, protest fra sommerhusejere på Mors over lugtgener fra svinefarme og grundig vejledning i hegnslovgivningen.
Du finder nyhedsbrevet her

Hjemmesiden er nu opdateret
[26. november 2019] Vi har nu fået opdateret Fritidshusejernes Landsforenings hjemmeside efter, at vi har været nødt til omgående at flytte til et nyt hosting center. Der er dog endnu enkelte sider, der mangler opdatering, men det arbejdes der fortsat på.
Vi kunne godt bruge mange flere billeder på hjemmesiden fra medlemmerne fra hele landet. Hvis du ligger inde med billeder, vi må benytte, ser vi frem til at modtage dem på sekretariat@mitfritidshus.dk.
Du finder kontaktoplysninger til Fritidshusejernes Landsforening under Kontakt.

Indgreb mod kæmpesommerhuse på vej.
[26. november 2019] Efter knapt halvandet års undersøgelser er Erhvervsstyrelsen på vej med en række påbud til ejerne af kæmpesommerhuse om at skrue ned for udlejningen. Ifølge reglerne skal sommerhus primært benyttes af ejerne selv. De mange kæmpesommerhuse, som særligt firmaet Skanlux i Viborg står bag, bliver reelt benyttet til erhvervsmæssig udlejning, hvilket ikke er tilladt. Det skriver Politiken. Anledningen er en lokalplansag i Guldborgsund kommune, hvor Skanlux ønsker at bygge ti kæmpesommerhuse i første række. Guldborgsund kommune er trods mange protester fra sommerhusejerne indstillet på at tillade byggeriet med begrundelsen, at det tiltrækker flere turister.
Fritidshusejernes Landsforening advarede i maj i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen mod kæmpesommerhusene.
FL skrev således: “Der er en stigende tendens til, at der bygges endog meget store sommerhuse og enklaver af sommerhuse med udlejning for øje. Ofte udlejes disse huse til meget store grupper, hvilket bevirker øget trafik i sommerhusområderne, støj fra fester og pres på strande og natur,” og påpegede samtidig:  “FL er ikke modstander af turisme, men flere af vores lokale foreninger har påpeget, at det større antal sommerhuse visse steder presser de rekreative værdier så meget, at de værdier, der netop skulle tiltrække turister, trues og direkte forsvinder.”
Læs også FLs Nyhedsbrev nr. 3 fra 2019 her på under fanen Nyhedsbreve

Sandfodring ved Lønstrup og Søndervig bør gå i gang snarest
[7. november 2019] Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse i anledning af, at en virksomhedsejer i Skagen har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en tilladelse til sandfodring ved Lønstrup i Hjørring kommune for at fremme egne økonomiske interesser. Klagen har opsættende virkning for sandfodringen, som skal ske, inden vinteren sætter ind, hvis skader skal undgås. Du kan læse pressemeddelelsen her