Fritidshusejernes Landsforening

har skiftet navn til Sommerhusejerne
Sommerhusejerne.dk

Seneste nyheder

Hvem er FL?

FL er en forening for grundejerforeninger i sommerhusområder og områder med blandet helårs- og sommerhusbebyggelse. FL er stiftet i 1973 som en selvstændig og uafhængig forening, hvis formål er at repræsentere foreningerne i forhold til offentlige myndigheder og derved varetage fritids- og sommerhusejernes interesser.

FL yder service til grundejerforeninger, herunder forsikringer, kurser, seminarer og nyhedsbreve.

FL har tæt kontakt til folketingsudvalg, statens forskellige styrelser, ankenævn, kommuner og medierne om bl.a. strande, badebroer, veje, miljø- og naturbeskyttelse, planloven, lokalplaner, bebyggelsesplaner etc.

Hvorfor være medlem af FL?

FL arbejder for at forbedre og sikre vilkår for sommer- og fritidshusejere. Det er grundejerforeningerne, der er medlem af FL, og FL har tæt samarbejde med foreningernes bestyrelser. FL tilbyder foreningerne de nødvendige forsikringer til attraktive priser.