Velkommen til Fritidshusejernes Landsforening

Udstykning med kæmpesommerhuse på Als kendt ulovlig
(22. maj 2021) Sønderborg Kommunes anstrengelser for at få en udstykning med 23 store sommerhuse i et sommerhusområde på Sydals til at passe ind i en lokalplan fra 2007 er faldet til jorden med et brag.
Efter en klage fra Fritidshusejernes Landsforening på vegne af en lokal grundejerforening vurderer Planklagenævnet, at udstykningen strider mod lokalplanens principper.
”Vi har hjulpet en af vores medlemsforeninger, fordi vi mener, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med Planloven. Og det har Planklagenævnet nu givet os medhold i,” siger formand for Fritidshusejernes Landsforening, FL, Johs Chr Johansen.
Du kan se Planklagenævnets afgørelse under Dokumenter / Megasommerhuse
Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse, som kan ses under Information / Pressemeddelelser.
Du kan også læse mere om Fritidshusejernes Landsforenings arbejde med kæmpesommerhuse under Dokumenter / Megasommerhuse.
TV2/Syd har en reportage om sagen på Als. Den kan ses her.
JyskeVestkysten har skrevet om sagen. Artiklerne kan ses her og her.

Danmarksrekord i indsigelser mod lokalplan og kystbeskyttelse med sandfodring
(10. maj 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev kan du læse om Jammerbugt kommunes planer om en lokalplan for Rødhus klit – et tidligere Dansk Folkeferie Center på Vestkysten. Protesterne er regnet nedover Jammerbugt kommune – såvel i form af indsigelser mod lokalplanen, som i breve til kommunen og artikler i pressen. Rødhus Klit sagen minder om sagen i Marielyst i Guldborgsund kommune. I begge tilfælde har kommunerne vanskeligt ved at dokumentere lovligheden af planlægningen. Du kan også læse om et spændende kystsikringsprojekt i Hjørring kommune, hvor kommunen, Skallerup Seaside Resort og 12 grundejerforeninger har fundet sammen om et stort sandfodringsprojekt, der skal sikre ni kilometer kyst. Hjørrings borgmester, Arne Boelt, betegner kystsikringsprojektet som et af de største i Danmark nogensinde.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve. 

Kystsikring i fokus
(27. februar 2021) I FLs netop udsendte nyhedsbrev fokuseres der på kystsikring. Samtidig lancerer FL en ny ydelse til medlemsforeningerne, under menupunktet Medlemsydelser findes der nu en side Kystsikring og oversvømmelser. Her kan du læse om  FLs arbejde med information og høringer omkring kystforhold, samt finde links til forskellige steder, hvor du kan læse mere om kystsikring og oversvømmelser. Samtidig introducerer vi en service til medlemsforeningerne i form af et notat om juraen i forbindelse med kystsikring og oversvømmelser, samt en præsentation af et kystsikringsprojekt og en betalingsmodel.

I nyhedsbrevet kan du også læse om Planklagenævnets underkendelse af Guldborgsund kommune i sagen om megasommerhusene ved Marielyst, samt om FLs høringssvar til Miljøstyrelsen i anledning af entreprenørfirmaet NCC søger, at hindre, at råstof fra havbunden benyttes til lokale kystsikrings- og strandformål.

Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve. 

Nyhedsbrev nr. 5 2020 er udsendt!
(14. november 2020) Læs i denne udgave: 35 uger blev til 41 – Nyt megasommerhus ved Marielyst – Hvor stort er et stort sommerhus? – Forening frygter nye kæmpehuse – Kæmpehuse er ikke sommerhuse – FL rådgiver i lokal strid på Als – Hvad mener de på Christiansborg? – Rømø siger nej tak – Samlet plan for  kystsikring efterlyses – 15 mill. kr. til bedre naturadgang – Rekordsalg i første 8 måneder af 2020 – Salgstid faldet markant – Ny FAQ på hjemmeside og Månedens Bolius-tip.
Læs hele Nyhedsbrevet under Information/nyhedsbreve. 

Aflysning af seminar “Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ !!” d. 28. november 2020.
(29. oktober 2020) Grundet Covid-19 situationen aflyses det planlagte seminar “Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ !!” d. 28. november 2020.
FL vender tilbage med ny dato, når det igen er forsvarligt at afholde arrangementer i forenings-regi.

Megasommerhuse.
(20 oktober 2020) Fritidshusejernes Landsforening har indhentet de fremsendte høringssvar vedrørende Erhvervsstyrelsens udkast til vejledninger på sommerhusområdet. Det er gennemgående træk, at turismeaktører, erhvervsorganisationer og jyske vestkyst kommuner alene fokuserer på turisme. Organisationer med fokus på natur, sommerhusinteresser, arkitektur, planlægning, interessevaretagelse af sommerhusinteresser, lokale sommerhusgrundejerforeninger og sammenslutninger af sådanne lægger vægt på traditionel rekreativ af sommerhusområderne og naturen.

Du kan læse alle høringssvarene og FLs notat om høringssvarene på dette link.

Fritidshusejernes Landsforening har fremsendt et høringssvar
(14. oktober 2020) Fritidshusejernes Landsforening har fremsendt et høringssvar og et notat til Erhvervsstyrelsen vedrørende to udkast til vejledninger om megasommersommerhuse, som Erhvervsstyrelsen har sendt i høring. Høringssvaret og notatet er tillige sendt til Folketingets Erhvervsudvalg, alle kommuner og Kommunernes Landsforening, samt til alle medier sammen med en pressemeddelelse. I høringssvaret peger FL på, at megasommerhuse indebærer en belastning af klassiske sommerhusområder og derfor bør placeres i særskilte områder, hvor kommunerne via planlægning sikrer at vej- kloak- affaldsforhold m.m. kan håndtere megasommerhusene. Endvidere nævner FL, at udlejningsomfanget af megasommerhuse langt overstiger intentionerne i sommerhusloven fra 1972 om at udlejning af et sommerhus skal være et supplement til ejerens egen brug og ikke en erhvervsmæssig aktivitet. Endvidere peger FL på, at udlejning af blot et enkelt megasommerhus i tæt ved 10.000 dage virker konkurrenceforvridende i forhold til hoteller, kroer, bed and breakfast, der betaler skat og moms, samt er underkastet offentlig regulering af sikkerhedsforhold.
Fritidshusejernes Landsforening modsætter sig på ingen måde udlejning af sommerhuse. FL hilser det velkomment, at sommerhusloven gør det muligt for sommerhusejere at opnå et supplement til sommerhuset, og FL synes det er fint, at udlejningen bidrager til det lokale forretningsliv i sommerhusområderne. I de kommende uger vil FL tage kontakt til Folketingets partier om sagen.

FLs høringssvar, notat og pressemeddelelse kan læses her. Erhvervsstyrelsens udkast til vejledninger kan læses her.

Ny dato for Forenings-seminar 2020.
(19. august 2020) Invitation til Seminar om Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ !!
 Fritidshusejernes Landsforenings medlemsudvalg inviterer til et seminar om bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder.
I samarbejde med FL’s advokater, har FL sammensat et program, som henvender sig til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer inden for sommer- og fritidshusområdet.
Seminaret afvikles d. 28. november 2020 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Se mere her.

Aflysning af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
(8. april 2020) Grundet Corona situationen aflyses af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
FL vender tilbage med nye datoer, når det igen er forsvarligt at afholde arrangementer i forenings-regi

Ny dato for generalforsamling er fastlagt
(25. marts 2020) Generalforsamlingen den 28. marts blev aflyst p.g.a. Corona virus. Bestyrelsen har besluttet at indkalde til generalforsamling den 27. juni 2020. Indkaldelse vil blive udsendt med sædvanligt varsel.

Møde med Erhvervsstyrelsen om mega-sommerhuse
(22. marts 2020) Erhvervsstyrelsen havde onsdag den 18. marts indbudt Fritidshusejernes Landsforening til en drøftelse vedrørende mega-sommerhuse. Som det vil være kendt fra FLs nyhedsbrev (nr. 1 2020) har mega-sommerhuse givet anledning til diskussioner og protester flere steder i landet. Erhvervsstyrelsen har foreløbig i 14 tilfælde pålagt ejerne at ophøre med erhvervsmæssig udlejning, hvilket ikke er tilladt. Der er stillet en række spørgsmål i Erhvervsudvalget, og mødet var et af mange møder, der skal klæde ministeren på til at besvare spørgsmålene.
FL har udarbejdet et generelt notat om mega-sommerhuse, og der er lavet et referat af mødet den 18. marts. Begge dokumenter kan findes under Dokumenter/Notater og udtalelser fra FL/Mega-sommerhuse.

Nye tilbud om medlemsydelser
(9. marts 2020) Fritidshusejernes Landsforenings kommunikationsudvalg og medlemsudvalg har udarbejdet endnu et tilbud til medlemsforeningerne. På mitfritidshus.dk under medlemsydelser kan medlemsforeningerne finde en samlet pakke med standarder for vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden og forskrift for behandling af persondata i en medlemsforening.
Dermed opfylder FL et længe efterspurgt ønske hos medlemsforeningerne. Standardforslagene skal naturligvis tilpasses lokale forhold. Medlemsforeningerne kan anmode sekretariatet om bistand til dette.

Vejledning vedrørende aflysning af generalforsamlinger grundet Corona-virus
(18 marts 2020) Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en vejledning til alle medlemsforeningernes formænd, om hvorledes medlemsforeningerne skal forholde sig ved aflysninger af generalforsamlinger. Vejledningen kan læses under Dokumenter/Notater og udtalelser fra FL/Vejledning til FLs medlemsforeninger om mødeaflysning.

Nyhedsbrev nummer 1 årgang 2020 er udsendt til medlemsforeningerne
(17. marts 2020) Nyhedsbrevet indeholder bl.a. artikler om kystsikring og mega-sommerhuse. Nyhedsbrevet findes under Information/nyhedsbreve

Fritidshusejernes Landsforening aflyser og udsætter generalforsamling.
(8. marts 2020)  På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling om, at begrænse møder, der ikke er helt nødvendige, i forsamlinger af enhver størrelse, har bestyrelsen i Fritidshusejernes Landsforening besluttet at aflyse og udsætte generalforsamlingen den 28. marts 2020. Ny indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt med det sædvanlige vedtægtsmæssige varsel, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger ændres.

Kontingentopkrævningerne for 2020 er udsendt.
(6. januar 2020) Nu er alle opkrævningerne for kontingentet i 2020 udsendt til medlemmernes kasserer. Hvis der er ændringer til opkrævningen, bedes I kontakte FLs kasserer Kaj Holdensen. Ved ændringer tilsendes kreditnota og ny opkrævning.
Opkrævningerne på forsikringer udsendes ca. 20. februar 2020.

Erhvervsstyrelsen: Skru ned for udlejningen i kæmpesommerhuse.
(20. december 2019) Erhvervstyrelsen pålægger nu ejerne af 14 kæmpesommerhuse i Nordsjælland at “ophøre med erhvervsmæssig udlejning”. Det betyder ikke, at al udlejning skal ophøre, men at udlejning skal være i overensstemmelse den danske sommerhusregel, der indebærer at sommerhuse først og fremmest skal benyttes af ejerne selv. Det skriver Politiken den 20. december.
Fritidshusejernes Landsforening pegede i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen på (se FLs nyhedsbrev for juni), at store udlejningssommerhuse kan være en trussel mod sommerhuskulturen. FL skrev: “Vi er ikke modstandere af turisme, men flere af vores lokale foreninger har påpeget, at det større antal sommerhuse visse steder presser de rekreative værdier så meget, at de værdier, der netop skulle tiltrække turister, trues og direkte forsvinder.”
Der er indgivet anmeldelser til Erhvervsstyrelsen om 40 kæmpesommerhuse. De resterende sager er ikke færdigbehandlet endnu. Det er firmaet Skanlux i Viborg der stå bag kæmpesommerhusene, og Skanlux lægger ikke skjul på, at prisen på sommerhusene er så høj, at kun systematisk udlejning kan få forretningen til at løbe rundt for både køberen og Skanlux. Det sidste er en vigtig pointe. Det er nemlig Skanlux, der bygger, indretter, sætter møbler i, sørger for rengøring, vedligeholder og står for udlejningen.
Skanlux har opført mere end 250 kæmpesommerhuse i Danmark og har planer om flere kæmpehusesommerhuse bl.a. ved Marielyst på Falster og Mommark på Als.

Begrænsning i enkelt borgernes klagemulighed over kystsikring.
(18. december 2019) Et flertal i Folketinget vil gennemføre en lovændring i kystbeskyttelsesloven, så det ikke længere bliver muligt for enkeltpersoner at udskyde kystsikringsprojekter via klage.
Ændringen kommer ifølge Miljøministeriet kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner. Miljøministeriet fremhæver også, at lovændringen rokker ikke ved det udgangspunkt, at der fortsat skal tages de nødvendige hensyn til den natur, som ofte er forbundet til kysterne.
Lovændringen kommer blandt andet på baggrund af kystsikringsprojektet ved Jyllinge Nordmark i Roskilde fjord, hvor ganske få klager har sat et stort kommunalt kystsikringsprojekt i stå i flere år, fordi blot en klage har opsættende virkning for projektet.
Der kan læses nærmere om lovændringen her.
Fritidshusejernes Landsforening har efter dialog med Danmarks Naturfredningsforening afgivet høringssvar, som Kolonihaveforbundet har tilsluttet sig. Høringssvaret kan læses under Dokumenter.

Læs nyhedsbrevet for december.
(17. december 2019) FLs nyhedsbrev for december er udsendt med artikler om næse fra Datatilsynet til VisitDenmark, afvisning af klage over sandfodring,  stigning i salg af sommerhuse, protest fra sommerhusejere på Mors over lugtgener fra svinefarme og grundig vejledning i hegnslovgivningen.
Du finder nyhedsbrevet her

Hjemmesiden er nu opdateret.
(26. november 2019) Vi har nu fået opdateret Fritidshusejernes Landsforenings hjemmeside efter, at vi har været nødt til omgående at flytte til et nyt hosting center. Der er dog endnu enkelte sider, der mangler opdatering, men det arbejdes der fortsat på.
Vi kunne godt bruge mange flere billeder på hjemmesiden fra medlemmerne fra hele landet. Hvis du ligger inde med billeder, vi må benytte, ser vi frem til at modtage dem på sekretariat@mitfritidshus.dk.
Du finder kontaktoplysninger til Fritidshusejernes Landsforening under Kontakt.

Sandfodring ved Lønstrup og Søndervig bør gå i gang snarest.
(7. november 2019) Fritidshusejernes Landsforening har udsendt en pressemeddelelse i anledning af, at en virksomhedsejer i Skagen har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en tilladelse til sandfodring ved Lønstrup i Hjørring kommune for at fremme egne økonomiske interesser. Klagen har opsættende virkning for sandfodringen, som skal ske, inden vinteren sætter ind, hvis skader skal undgås. Du kan læse pressemeddelelsen her