Seminarer om hjemmeside

Aflysning af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
(8. april 2020) Grundet Corona situationen aflyses af Forenings-seminar d. 25. april 2020 samt Hjemmesideseminar d. 16. maj 2020.
FL vender tilbage med nye datoer, når det igen er forsvarligt at afholde arrangementer i forenings-regi

Invitation til Seminar om grundejerforeningens hjemmeside

Seminaret retter sig mod alle FLs medlemsforeninger – både foreninger, som har en hjemmeside, foreninger som har konkrete planer om at etablere og foreninger som blot vil høre om mulighederne i en hjemmeside.

Det er ikke muligt at lave et egentligt kursus i produktion af hjemmesider. Der findes simpelthen så mange forskellige muligheder, teknologier og programmer til produktion af hjemmesider, at det ikke er muligt at lave et samlet kursus, der giver udbytte for deltagerne.

I stedet har FL valgt at tilrettelægge et seminar, der overordnet præsenterer og redegør for de elementer, hjemmesiden består af og hvilke overvejelser, I som forening skal have, når I planlægger en hjemmeside eller allerede har en hjemmeside.

Seminaret indledes med en dialog om formålet med en hjemmeside, om målgruppen/målgrupperne, om hvorledes målene skal opnås, om redaktion, opdateringsfrekvens, præsentation samt samspil med udsendelse af nyhedsbreve og sociale medier.

Derefter gennemgås de tekniske elementer omkring hjemmesiden og der gives et kort overblik over omkostningerne til en hjemmeside.

Juraen omkring hjemmesider gennemgås. Hvem har ansvaret, Hvordan med ophavsretten. Hvilke regler gælder for persondata på hjemmesiden.

FL har lavet et koncept for hjemmesider for fritidshusforeninger. Hensigten med dette standardkoncept er dels at give medlemsforeningerne et tilbud om etablering af en hjemmeside til en fornuftig pris, dels at tilbyde en standard baseret på den nyeste teknologi. Ved at flere benytter samme standard øges mulighederne for at medlemsforeningerne kan hjælpe hinanden med redigere og udvikle deres hjemmesider. Dette koncept præsenteres, og de grundlæggende rutiner til at lægge tekst og billeder på en hjemmeside demonstreres og forklares. De grundlæggende rutiner er ens for alle nyere hjemmesideværktøjer, men grænsefladerne kan være meget forskellige.

Seminaret slutter med nogle organisatoriske anbefalinger til medlemsforeningernes elektroniske kommunikation. Digitale løsninger er både smarte og tidsbesparende. Men det er uhyre vigtigt, at organisationen er på plads, og at der er fastlagt standardiserede procedurer for de digitale løsninger.

Seminaret afsluttes med en evaluering

På tilmeldingsskemaet kan deltagerne oplyse konkrete spørgsmål, som de ønsker at få besvaret under seminaret. Spørgsmålene videresendes til oplægsholderne, som vil forsøge at besvare spørgsmålene under oplægget.

På seminaret er der plads til 20 deltagere og disse pladser tilbydes fortrinsvis til foreninger, der er medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening. Andre grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder har mulighed for at deltage, hvis der er ledige pladser. Der kan der maksimalt deltage to medlemmer fra en grundejerforening.

Prisen for deltagelse pr person er kr. 450,00 for medlemsforeninger i FL og kr. 900,00 for grundejerforeninger udenfor FL. For grundejerforeninger udenfor FL krediteres kr. 450,00 ved tegning af medlemskab senest 6 måneder efter deltagelse i seminaret.

Tilmelding sker ved at benytte den tilmeldingsblanketten, som du finder herunder.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med seminaret rettes til formand for medlemsudvalget, Flemming Jensen, på telefonnummer 40 57 70 09.

Her kan hentes flere oplysninger – dagens program samt tilmeldingsskema.