Konfliktmægling til medlemsforeninger

Konfliktløsning
Mange ting kan gå i hårdknude i en medlemsforening. Naboer kan komme i konflikt, en bestyrelse kan ikke komme videre p.g.a. indbyrdes splid. For at yde bistand i sådanne situationer har FL indgået aftale med Center for Konfliktløsning, der kan yde mæglingsbistand i sådanne sager.

Også her er princippet, at medlemsforeningerne kan henvende sig til Center for Konfliktløsning, beskrive sagen og få en vejledning til at komme videre.
Ønsker en medlemsforening at engagere Center for Konfliktløsning til løsning af en egentlig mæglingsopgave sker det for medlemsforeningens egen regning.

Center for Konfliktløsning
Mægler Jesper Bastholm Munk (dækker Sjælland og øer)
Mægler Anne Rebsdorf (dækker Jylland og Fyn)
www.konfliktloesning.dk

Såvel advokaterne som mæglerne står til rådighed som dirigenter på medlemsforeningernes generalforsamlinger. Medlemsforeningerne indgår selv de konkrete aftaler herom.

Her kan du læse den fulde aftale mellem FL, advokaterne og Center for Konfliktløsning.