Hjemmesideløsning til medlemsforeninger

FL har udviklet en komplet kommunikationsløsning med hjemmeside, elektronisk arkiv og funktionsbestemt e-mail til medlemsforeningerne.
Du kan se nærmere herom i vedlagte beskrivelse, hvor du også kan se priserne på løsningen.
Vi vedlægger også en Power Point præsentation, som kan benyttes, hvis løsningen skal gennemgås for en større forsamling.
Endelig vedlægger vi en bestillingsblanket, som kan benyttes ved bestilling af løsningen.

Som du kan læse i beskrivelsen er det planen at tilbyde kurser i vedligehold af hjemmesiden og brugen af de tilhørende værktøjer, endvidere etableres der et netværkssamarbejde, hvor medlemsforeningernes web-ansvarlige via et elektronisk dialogforum kan udveksle erfaringer.

Der er etableret en demonstration af løsningen på fritidshusforeningen.dk, hvor du kan afprøve hjemmesidens funktioner og muligheder.

Hvis har spørgsmål, som du ikke finder svar på i det udsendte materiale eller på fritidshusforeningen.dk, er du velkommen til at kontakte FLs formand eller sekretariat.