Generalforsamling 2022

FL indkalder til første generalforsamling i tre år
For første gang siden covid-19 gjorde det umuligt at samles i større antal kan FL nu indkalde til en – noget forsinket – generalforsamling. Den finder sted lørdag den 21. maj 2022 på Hotel Milling Park i Middelfart.
Formiddagen er sat af til et oplæg ved advokat og ekspert i miljøret Henriette Soja. Hun vil bl.a. redegøre for Planloven, retstilstanden på området før loven blev indført og de konsekvenser, denne tilstand har for nutiden. Efter frokost er det tid til selve generalforsamlingen, som er FLs første siden 2019. Indkaldelse er netop sendt ud til medlemsforeningerne. Tilmeldinger skal være sekretariatet i hænde senest lørdag den 7. maj 2022.

Du kan finde indkaldelse og tilmeldingsskema herunder.

Øvrige dokumenter udsendes udsendes efter d. 6. maj 2022.