Forsikringstilbud

Ring eller send en mail og få et tilbud på vores forsikringer!

Om FLs forsikringstilbud

Fritidshusejernes Landsforening har indgået nogle attraktive aftaler om forsikringer for medlemsforeningerne. En typisk medlemsforening i FL kan årligt forsikre sig mod alle risici for under 100 kroner pr. medlem.

Hvorfor skal foreninger tegne forsikringer

Flertallet af os tegner vores personlige forsikringer mod skader, som aldrig eller sjældent opstår. De færreste kunne drømme om ikke at tegne forsikring på huset, ikke at have en ulykkesforsikring, ikke at have en ansvarsforsikring eller en kaskoforsikring på bilen

I en forening er skader lige så sjældne som for privatpersoner. Men hvis skaden sker, så gælder følgende:

  • Private forsikringer dækker ikke, hvis skaden sker i foreningens regi.
  • En forening er en selvstændig juridisk person – ligesom en virksomhed – og skal derfor tegne sine egne forsikringer.

Hvis en skade opstår, og foreningen tillægges ansvaret, så går det i første omgang udover foreningens formue. Hvis den ikke rækker, så kan kravet blive ført videre til de personer, der juridisk tegner foreningen (bestyrelsen), og dernæst alle foreningens medlemmer.

Alle frivillige foreninger bør tegne de nødvendige forsikringer. Ingen ansvarlig bestyrelse i en frivillig forening bør udsætte foreningens medlemmer for den risiko, de løber, hvis foreningen ikke tegner de nødvendige forsikringer.

FLs forsikringstilbud er opdelt i 3 forsikringspakker.

Forsikringspakke 1:
Er den forsikring, som ingen forening bør være foruden.
Den består af hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring og foreningsretshjælp.

Forsikringspakke 2:
Er den forsikring, som alle foreninger, der har medlemmer eller andre frivillige, der udfører arbejde for foreningen, skal tegne.
Den består af arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, som har medlemmer, der udfører arbejde for foreningen, og/eller som har ordninger med andre om at udføre opgaver for foreningen.

Forsikringspakke 3:
Den består af en samlet forsikring, der omfatter løsøre, indbrud, brand og hærværk. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, der har værdier, der ønskes forsikret.
Forsikringen dækker i tilfælde af brand i skure op til 12 kvm på foreningens fællesareal.

Du kan som medlem af FL læse mere om FL forsikringstilbud under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkomne til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk som kan oplyse mere om vilkår og priser.