Forsikringer til medlemsforeninger

Forsikringer

Fritidshusejernes Landsforening har indgået nogle attraktive aftaler om forsikringer for medlemsforeningerne. En typisk medlemsforening i FL kan årligt forsikre sig mod alle risici for under 100 kroner pr. medlem.

Denne forening med 46 medlemmer har valgt at forsikre sig mod alle risici.
Medlemmerne betaler årligt ca. 100 kr. pr. medlem for Fritidshusejernes Landsforenings fire forsikringspakker og 50 kr. pr. medlem i kontingent til Fritidshusejernes Landsforening.
Foreningen udsætter hvert år en badebro og en bådebro. Foreningen har opstillet diverse legeredskaber og et skur med bådspil på strandgrunden. Foreningen betaler et medlem for vedligehold af strandgrund og andre fællesarealer. Foreningen har ansvar for vedligehold af 1000 meter privat fællesvej, ejer forskellige redskaber og er ved at opsætte en hjertestarter.

Hvorfor skal foreninger tegne forsikringer
Flertallet af os tegner vores personlige forsikringer mod skader, som aldrig eller sjældent opstår. De færreste kunne drømme om ikke at tegne forsikring på huset, ikke at have en ulykkesforsikring, ikke at have en ansvarsforsikring eller en kaskoforsikring på bilen

I en forening er skader lige så sjældne som for privatpersoner. Men hvis skaden sker, så gælder følgende:

 • Private forsikringer dækker ikke, hvis skaden sker i foreningens regi.
 • En forening er en selvstændig juridisk person – ligesom en virksomhed – og skal derfor tegne sine egne forsikringer.

Hvis en skade opstår, og foreningen tillægges ansvaret, så går det i første omgang udover foreningens formue. Hvis den ikke rækker, så kan kravet blive ført videre til de personer, der juridisk tegner foreningen (bestyrelsen), og dernæst alle foreningens medlemmer.

Alle frivillige foreninger bør tegne de nødvendige forsikringer. Ingen ansvarlig bestyrelse i en frivillig forening bør udsætte foreningens medlemmer for den risiko, de løber, hvis foreningen ikke tegner de nødvendige forsikringer.

FLs forsikringstilbud bestå af tre forsikringspakker:

 • Forsikringspakke 1 – Denne forsikringspakke koster 1072,- kr. pr. år (2023)
  Er den forsikring, som ingen forening bør være foruden

  Den består af hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring og foreningsretshjælp.
 • Forsikringspakke 2 – Denne forsikringspakke koster 2767,- kr. pr. år (2023) + afgift 3,00 kr.
  Er den forsikring, som alle foreninger, der har medlemmer eller andre frivillige, der udfører arbejde for foreningen, skal tegne.
  Den består af arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.
 • Forsikringspakke 3 – Denne forsikringspakke koster 1600,- kr. pr. år (2023)
  Er den forsikring, som alle foreninger, der har værdier, skal tegne
  Den består af en samlet forsikring, der omfatter løsøre, indbrud, brand og hærværk.

Du kan som medlem af FL læse mere om vore forsikringstilbud under “Kun for medlemmer” efter at du er logget ind.

Ikke medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på telf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk