Følende er modtaget fra Formand Elsebeth Foldager, Grundejerforeningen Ejerslev Lyng.

På vegne af Grundejerforeningen Ejerslev Lyng, Morsø, anmoder jeg om at få en landsforeningens vurdering af følgende problemstilling:

Et medlem der har været suppleant i knap 2 år træder ind i bestyrelsen som suppleant for en bestyrelsesmedlem der har siddet i bestyrelsen i ca.
½ år. Det udtrådte bestyrelsesmedlem var valg i 2 år. Suppleanten der nu er indtrådt i bestyrelsen, mener, at kunne træde ud af bestyrelsen igen ved førstkommende generalforsamling under henvisning til, at vedkommende er valgt som suppleant for en periode på 2 år.


Spørgsmålet er altså, om suppleanten der er indtrådt i bestyrelsen, er pligtig til at overtage det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode?


Problemstillingen er ikke nævnt i foreningens vedtægter.

Med venlig hilsen

Elsebeth Foldager

FLs sekretariat har svaret således:

Det er noget forskelligt fra forening til forening!

Det mest almindeligt er, at suppleanten indtræder i bestyrelsen til næste ordinære generalforsamling;
hvor der så vælges et bestyrelsesmedlem for, som i jeres tilfælde her, et år. Den relevante suppleant kan selvfølgelig stille op på posten lige fod med andre!


Jeg har fundet to link der siger lidt op problemstillingen!

Som det fremgaar af de to link, er det op til foreningen og foreningens politik. Som du nævner har I intet stående om det.

Et godt råd.
Se at for lavet nogle regler for hvordan, jeg vil have det i foreningen, så alle ved, hvad der forventes, når man først er valgt på posten.


Håber det gav dig et svar, ellers kommer du igen.