Fra formand Anette Harritz, Grundejerforeningen Klitgårdsvej har FL modtaget:

Vi har 4 medlemmer samt et fællesareal, som har skel direkte ud til asfalten på en af indfaldsvejene til vores sommerhusområde ved Bønnerup Strand.
Medlemmer langs vejen har været generet af, at biler, som kører på Klitgårdsvej kører ind på deres grund, herunder bl.a. ødelægger ny beplantning. Derfor har vores grundejerforening i samarbejde med det fælles vejlaug placeret en række sten langs vejskel. Stenene ligger på de private grunde, men direkte ud til asfalten.
Problematikken er opstået, fordi lokalplan ikke har sørget for vejareal på den side af vejen. På den anden side er der 1 meter udover asfalten.
Efter et par henvendelser er vi kommet i tvivl om vi overtræder nogle regler vedrørende veje eller om der kan gøres ansvar gældende, hvis der er personer eller biler, som kommer til skade på stenene. Dette selvom stenene er placeret på den private side af skel mod vejen.
Vi har spurgt kommunen, som siger det er udenfor deres kompetence at træffe beslutning, da stenene ligger på privat grund, men kommunen nævnte også ansvarsproblematikken.

Vores forening vil meget gerne have råd fra jer i denne situation.
Vi håber det kan ske hurtigt, da vi jo lige nu har en usikker og mulig ansvarspådragende situation.

FLs formand har svaret således:

Kære Anette Harritz,

Efter det oplyste ligger stenene formelt set på privat grund, men det kan fremmede i området ikke nødvendigvis vide. Uanset placering på privat grund eller offentlig vej vil jeg advare mod løsningen. Hvis en gående falder over en sten og bliver skadet – om natten eller når området er snedækket – så er det formodentligt ansvarspådragende. Det samme gælder for eventuelle skader på biler.
I bør markere skellet med noget der naturligt står i skel, f.eks. en hæk eller et hegn, og som rager så højt op, at det kan ses under alle forhold. En løsning kunne være at sætte en række stolper med en højde på omkring 70 cm, det benyttes i mange storbyer til at forhindre at halvdelen af en bil parkeres på fortovet. Men det kræver nok gadebelysning.

Hvis det er ansvarspådragende, vil en forsikring ikke dække.

Når jeg skriver ”hvis” og ”formodentlig” skyldes det, at det er ret stor frihed til at indrette en privat grund. På den anden side vil en sten, der placeres et sted, hvor man ikke skal forvente, at der ligger en sten, formodentlig ikke blive accepteret i tilfælde af en skade.