Fra formand Allan Nygård, Grundejerforeningen ved Næsby strand, 4200 Slagelse

Jeg skriver vedrørende manglende vedligeholdelse af  sommerhus grunde i vores forening.
Vi  har to beboere i vores grundejerforening, der ikke vedligeholder deres grunde, dvs klipper buske og beskærer træer, som så generer naboerne
Vi har en klausul i vores vedtægter, om at græsset skal slås to gange, men hvilke muligheder har vi overfor beboere, som ikke overholder dette?

Svar fra FL’s formand.

Du skriver: >> klipper buske og beskærer træer, som så generer naboerne<<. Jeg går ud fra du mener: >> ikke klipper buske og beskærer træer, som så generer naboerne<<.

Du bør først og fremmest undersøge, hvad der står i lokalplanen for området, hvis der findes en lokalplan. Er der en lokalplan, der fastsætter regler for væksters størrelse og grundenes vedligehold, kan grundejerforeningen bede kommunen gribe ind.

Det er generelt sådan, at træer og buske ikke må række ind over naboskel. Naboen kan skære det ned som rækker ind over skel efter først at have adviseret om det. Ved skel til vej må beplantning ikke hæmme fremkommeligheden på vejen, d.v.s. hæk og beplantning skal klippes tæt til skel. Og skel er skel. En grundejer kan ikke hævde, at et fortov eller rabat er en del af grundejerens grund. Grundejeren har pligt at vedligeholde, renholde og foretage glatførebekæmpelse af rabat og vej til vejens midterlinje

I et område med private fællesveje tilhører veje og rabatter grundejerforeningen, og grundejerforeningen kan anmelde manglende vedligehold til politiet. Er der tale om offentlig vej, som ejes af kommunen, er det kommunen som skal anmelde.

Hæk og anden beplantning i skel er reguleret i hegnslovgivningen. Du kan læse om reglerne via dette link. https://din-bolighandel.dk/hegnsloven-infografik/

Træer og beplantning inde på en grundejers grund (altså ikke i skel) er det vanskeligt at skride ind overfor, medmindre der findes lokale servitutter eller lokalplan, der regulerer højde, størrelse og eventuelt udsigt. Hvis træers rødder ødelægger asfalt i en privat fællesvej, som grundejerforeningen vedligeholder, kan grundejerforeningen forlange, at udgifter til udbedring af skader betales eller at træet fælles.

Klausulen i vedtægterne om græsklipning har nok ikke så megen virkning, hvis det ikke også fremgår af vedtægterne, hvilke foranstaltninger grundejerforeningen kan gribe ind med. Det kunne være, at grundejerforeningen foranlediger græsset klippet for grundejerens regning. Men det kan vise sig vanskeligt at indkræve betalingen.

Jeg håber I kan drage nytte af oplysningerne. Jeg kan også anbefale jer at søge oplysninger på bolius.dk. Bolius har også en brevkasse, hvor I kan stille spørgsmål. Svarene vil nok ligne meget dem, I kan læse ovenfor.