Følgende er indsendt af formand Bent Just, Grundejerforeningen Liiengården.

I bestyrelsen har vi drøftet dit svar og vil gerne udbygge vort spørgsmål med følgende:

    • Vil det være muligt, at aflyse deklarationen
    • Vil det være muligt, at ændre i deklarationen (punkt 7) evt. som tillæg til deklarationen
    • Hvor stor vil omkostningen være i så tilfælde i begge situationer (anslået)

Bestyrelsen ønsker, at være forberedt, hvis ovennævnte scenarier bliver rejst på generalforsamlingen.
Vi ser frem til jeres besvarelse.

Svar fra FLs formand.

Det er muligt at aflyse en deklaration. Det koster ikke noget i tinglysningsafgift til staten, men der kan være nogle advokatomkostninger. Aflysning forudsætter dog, at alle der omfattet af deklarationen, herunder kommunen, som er påtaleberettiget, kan tiltræde en aflysning. Det kan ikke udelukkes, at der er arvinger efter de oprindelige udstykkere, som fortsat har påtaleret. De skal også tiltræde en aflysning – og de skal findes.
Noget andet er så om det er en god løsning. Der er mange andre bestemmelser i deklarationen, som grundejerforeningen og grundejerne næppe vil undvære.
Der kan godt ændres i deklarationen. Alle grundejere og alle påtaleberettigede skal tiltræde ændringen. Den skal tinglyses på alle ejendomme. Det koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift til staten pr. ejendom samt nogle advokatomkostninger.
Vær opmærksom på, at det ikke er flertal på generalforsamlingen, der kan beslutte aflysning/ændring. Deklarationen er tinglyst på alle ejendomme, så alle ejendomme skal tiltræde en ændring.