Spørgsmål til FL fra Claus Bøhm,  Thyrashøj G/F, 3630 Jægerspris

På opfordring af PL til spørger jeg jer, hvor vi efter bedste evne kan rette vores skyts hen mod?
Jeg har spurgt Frerikssund kommune hvorfor jeg skal betale samme pris for renovation uanset om jeg bor i kolonihave, sommerhus eller helårsbolig?
Hvorfor er det ikke er muligt at afmelde affaldsordningen for sommerhus? eller en differentieret affaldsordning.
Frederikssund kommunen har svaret, at det er en kommunal beslutning at fastsætte taksterne, og at der ikke er noget krav om at sommerhuse og kolonihavehuse skal have rabat.
“Affaldsbekendtgørelsen § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamilieshuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse”.Jeg har tjekke i nabolaget f.eks. Holbæk og Roskilde, hvor det åbenbart er meget gradueret
Det ligner beskatning i nye klæder i Frerikssund kommune.
Hvem kan jeg sætte på sagen…indenrigsministeriet?

Svar fra FL’s formand

Kære Claus Bøhm.
Fritidshusejernes Landsforening besvarer kun spørgsmål fra og rådgiver grundejerforeninger, der er er medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening.
Undtagelsesvis skal jeg besvare din mail.
Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der udsteder  affaldsbekendtgørelsen. Det er de enkelte kommuner, der fastsætter den konkrete udformning i den enkelte kommune.
Set med kommunale briller er det næppe den enkelte husstand, der er afgørende i beregningen af omkostningerne, men de vejstrækninger renovationskøretøjerne skal betjene.
Eksempel: Du er bortrejst  i december. Hvis din nabo holder weekend i fritidshuset i december, så skal renovationsselskabet køre forbi og tømme hans affaldsbeholder, men din står tom. Hele vejstrækningen skal gennemkøres og alle beholdere skal checkes.
Man kan forestille sig et system med til- og frameldinger via nettet. Det vil dels kræve en enorm disciplin hos grundejerne, og dels indebære administrative omkostninger, som skal finansieres af det samlede budget til renovation – og vejstrækningen skal under alle omstændigheder køres igennem, hvis blot en grundejer ønsker tømning.