Spørgsmål fra Birgitte Nielsen til FL.

Vi har en sommerhusgrund i en grundejerforening som er medlem af Fritidshusejernes Landsforening.
På 2 generelforsamlinger har jeg givet udtryk for, at jeg mener at bestyrelsen overtræder sin tavshedspligt. bl.a. at give udtryk for, hvem der er i restance ift. kontingent til foreningen.
Dog er det ikke min oplevelse, at bestyrelse har taget dette til efterretning, ej heller haft dialog om det på efterfølgende bestyrelsesmøder.
Må en bestyrelse oplyse, hvem der er i restance til grundejerforeningen ved generalforsamlinger?

Svar fra FLs formand

Kære Birgitte Nielsen,
Fritidshusejernes Landsforening yder rådgivning til medlemsforeninger, hvor det er formanden eller et bestyrelsesmedlem, der retter henvendelse til FL. Til dit spørgsmål vil jeg svare helt generelt, at der ikke eksisterer love eller regler, der fastsætter, hvorledes en forening skal varetage sin opgave. Det er op til foreningens generalforsamling at beslutte, hvorledes foreningens praksis skal være.