Dialog med medlemsforeninger

Fritidshusejernes Landsforening vægter det højt at være i løbende dialog med medlemsforeningerne.

Bestyrelsens medlemmer deltager gerne på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder i medlemsforeningerne med orientering om FLs arbejde, forsikringstilbud og andre ydelser til medlemsforeningerne, samt rådgivning om arbejdet i en forening og foreningens bestyrelse.
FL benytter disse dialoger som feedback til landsforeningen, der kan drage nytte af medlemsforeningernes erfaringer og konkrete udfordringer.

En medlemsforening eller andre, der ønsker besøg af et bestyrelsesmedlem fra Fritidshusejernes Landsforening, bedes rette henvendelse til FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk, som så forsøger at tilrettelægge en aftale.