Indlæser Begivenheder

Klimaforandringerne fører til markante havspejlsstigninger. Man har længe arbejdet på at finde løsninger for at sikre både byer og infrastruktur i kystzonen. Men hvad med naturen?
På Natur- og Klimakonferencen vil COWI og SDU præsentere hovedresultaterne fra en dugfrisk, national analyse af havspejlsstigningernes konsekvenser for Danmarks natur og biodiversitet. Og der vil blive zoomet ind på spørgsmål som:
Hvad kan vi miste?
Hvad betyder det for vore internationale forpligtelser?
Og kan vi gøre noget ved det?