Advokatbistand til medlemsforeninger

Advokat bistand og konfliktmægling
Fritidshusejernes Landsforening tilbyder advokatbistand og konfliktmægling.

Advokatbistand
FL har indgået aftaler med to advokater, som medlemsforeningerne kan henvende sig til om juridiske spørgsmål. I første fase tager advokaten en dialog med medlemsforeningen, vurderer sagen og kommer med råd om hvordan foreningen kan komme videre. Denne bistand er uden udgift for medlemsforeningerne. Ønsker en medlemsforening at engagere en af de tre advokater sker det for medlemsforeningens egen regning.

De to advokater er:

Advokat Gert Storkborg Jensen
Advokathus Nord
www.advokathusnord.dk
dækker hele Jylland

Advokat Michael Nathan
CPH Lex
www.cphlex.dk
dækker Sjælland – Fyn og omliggende øer.

Angivelsen af dækningsområde er vejledende. Medlemsforeningerne kan rette henvendelse til alle advokaterne.

Såvel advokaterne som mæglerne står til rådighed som dirigenter på medlemsforeningernes generalforsamlinger. Medlemsforeningerne indgår selv de konkrete aftaler herom.

Her kan du læse den fulde aftale mellem FL, advokaterne og Center for Konfliktløsning.