Juridisk ekspertise omkring eje af jordlodder ved Ideelle Anparter i relation til højvandssikring af delområde

Men hvor står den enkelte anpartshaver juridisk set i forholdet? Kan alle ejerne af de 59 jordlodder pålægges betalingspligt for højvandssikring pga at arealet ikke er udmatrikuleret, men alene opsplittet i ideelle anparter, uanset at sommerhusene, der nu ønskes højvandssikres, ikke var omfattet af grundkøbet og ejerforeningen? Dine spørgsmål ligger uden for den ekspertise, vi i Fritidshusejernes Landsforening ligger inde med. Jeg videresender derfor mailen til FLs advokat Michel Nathan.

By |2022-10-10T16:19:15+02:0016. marts 2021|Kommentarer lukket til Juridisk ekspertise omkring eje af jordlodder ved Ideelle Anparter i relation til højvandssikring af delområde

Strandagergaards forespørgsel om strandret

” Vi har blandt foreningens medlemmer en uoverensstemmelse, hvorvidt strandejer er den grundejer, som ejer nærmeste matrikel ned til vandkanten eller om stykket mellem skel jf. matrikelkort og havet er til fri afbenyttelse for såvel andre grundejere som offentligheden.”

By |2022-10-14T18:15:12+02:0031. januar 2021|Kommentarer lukket til Strandagergaards forespørgsel om strandret

Behandling af persondata – GDPR

Lad være med at offentliggøre medlemmers adresse oplysninger, telefonnumre og e-mailadresser på hjemmesiden.  Det skyldes mest et hensyn til at beskytte medlemmerne mod uønskede henvendelser (telefonsalg og spam) fra alle de andre, der kan tilgå en offentlig tilgængelig hjemmeside, men der kan også være medlemmer, som har adresse beskyttelse i offentlige registre, og så nytter det jo ikke, at deres adresse oplysninger kan findes på jeres hjemmeside

By |2022-10-10T16:16:25+02:0031. januar 2021|0 Kommentarer

Hastigheds dæmpende foranstaltninger

Kan det lade sig gøre at få godkendt flytbare vejbump ? Hvis projektet bliver godkendt af de relevante myndigheder og udført som beskrevet i tilladelsen,  hvordan er vi som forening stillet ved et eventuelt uheld med skade på køretøj eller person?

By |2022-10-10T16:16:02+02:0031. januar 2021|0 Kommentarer

Kan en deklaration aflyses?

Det er muligt at aflyse en deklaration. Det koster ikke noget i tinglysningsafgift til staten, men der kan være nogle advokatomkostninger. Aflysning forudsætter dog, at alle der omfattet af deklarationen, herunder kommunen, som er påtaleberettiget, kan tiltræde en aflysning.

By |2022-10-10T16:14:49+02:0014. november 2020|0 Kommentarer

Problem med at nogle medlemmer ikke vil rette sig efter den tinglyste fællesdeklaration.

Hvad gør vi, kan vi som bestyrelse drages til ansvar for de ulovligt – som vi opfatter det - opførte bygninger. Vi ved ikke om kommunen har accepteret bygningerne efter reglerne om småbygninger og hvad med strandbeskyttelseslinien?

By |2022-10-10T16:57:56+02:0014. oktober 2020|Kommentarer lukket til Problem med at nogle medlemmer ikke vil rette sig efter den tinglyste fællesdeklaration.

Om det er lovligt, hvis bestyrelsen for fjernet et ulovligt plankeværk hos et medlem?

Derfor er vi af den opfattelse, at når man selv på den måde kaster med sten (når man selv bor i et glashus), så skal man altså også selv overholder reglerne på i forhold til tinglyst deklaration og i forhold til grundejerforeningen vedtægter, det burde ikke være forskel på medlemmer af den samme Grundejerforening.

By |2022-10-10T17:00:01+02:004. september 2020|Kommentarer lukket til Om det er lovligt, hvis bestyrelsen for fjernet et ulovligt plankeværk hos et medlem?

Spørgsmål vedrørende tolkning af naturbeskyttelsesloven

”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation.”

By |2022-10-10T17:02:08+02:004. september 2020|Kommentarer lukket til Spørgsmål vedrørende tolkning af naturbeskyttelsesloven
Go to Top